• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wręczono tytuły "Zasłużony dla Miasta Bierunia"

Wręczono tytuły "Zasłużony dla Miasta Bierunia"

Aktualności 15 Września 2023

Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, która odbyła się 8 września w Domu Kultury GAMA, wręczone zostały tytuły “Zasłużony dla Miasta Bierunia”. Otrzymali je Henryk Latocha i Chór HARMONIA. Tytuły te nadawane są na mocy uchwały Rady Miejskiej, na wniosek Kapituły. 

- Tytułem „Zasłużony dla Miasta Bierunia” wyróżniamy osoby, które zajmują szczególne miejsce w naszej społeczności. Tytuł ten nadawany jest za zasługi dla Miasta osobom, instytucjom, stowarzyszeniom bądź nieformalnym grupom osób, które swoją postawą i działalnością w sposób niepodważalny ubogaciły nasze miasto i jego społeczność - mówił Burmistrz Krystian Grzesica na wstępie uroczystości.

 

Henryk Latocha swoją piłkarską karierę zaczynał w bieruńskim klubie Unia Bieruń Stary. Później grał w Piaście Gliwice i Górniku Lędziny. Znany jest głównie z gry w Górniku Zabrze. W Reprezentacji Polski debiutował 1 maja 1968 roku w meczu z Holandią. Grając w Zabrzu czterokorotnie zdobył tytuł mistrza Polski.

 

LatochaTytuł ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIERUNIA otrzymał Henryk Latocha

 

Henryk Latocha:

  • W 1965 roku trafił do Górnika Zabrze, gdzie czterokrotnie zdobył mistrza Polski i pięciokrotnie triumfował w Pucharze Polski.
  • W reprezentacji Polski  zadebiutował w 1968 roku w meczu z Holandią.
  • W 1970 zagrał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów z Manchesterem City.

 

Początek chóru HARMONIA  datuje się na kwiecień 1954 r. W przyszłym roku chór świętować będzie 70-lecie istnienia. Od 1992 r. patronat nad „Harmonią” objął Bieruński Ośrodek Kultury, zapewniając środki na jego działalność. Obowiązki prezesa chóru, od 2003 r., pełni Jadwiga Piskorek.

 

chór                                                      Tytuł ZASŁUŻONY DLA MIASTA BIERUNIA otrzymał chór HARMONIA

 

W 2004 r., z okazji Jubileuszu 50-lecia, Polski Związek Chórów i Orkiestr przyznał chórowi HARMONIA Złotą Odznakę Honorową. Rok później władze miasta Bierunia IV kadencji nadały mu sztandar, a zespół przyjął imię pierwszego dyrygenta Władysława Smołuchy. Podczas jubileuszu 60-lecia chóru w 2014 r., ŚZChiO nadał „Harmonii” Odznakę Złotą z Laurem.
Od 2013 r. dyrygentem jest Małgorzata Kalinowska-Przybylska, która rozszerzyła repertuar chóru o muzykę ludową, rozrywkową oraz gospel-spiritual. Na krótko, od listopada 2017 do czerwca 2018 roku chór w zastępstwie prowadził młody dyrygent i śpiewak Opery Śląskiej w Bytomiu Krzysztof Hrycyszyn. W 2019 r. chór obchodził uroczystość 65-lecia swojego istnienia, otrzymał Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym ŚZChiO. Chór „Harmonia” również jest współorganizatorem I Festiwalu Pieśni Radosnej w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

 

Podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej wręczono również nominacje dożynkowe dla starostów tegorocznych dożynek - Patrycji Trombali i Sebastiana Śleziony. Warto przypomnieć, że dwa dni później  - 10 września - odbyły się dożynki miejskie.

 

starostowie                                        Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Patrycja Trombala i Sebastian Sleziona

 

Pani Patrycja pochodzi z Bierunia Nowego. Jest absolwentką Powiatowego Zespół Szkół w Bieruniu w specjalności sprzedawca, a zawodowo pracuje w firmie Auto Partner S.A. Rodzina Pani Patrycji posiada około czterech hektarów użytków rolnych, ale na tym gospodarstwie Pani Patrycja nigdy nie pracowała (gdyż cały ten grunt wydzierżawiony jest jednemu z nowobieruńskich rolników). W każdej wolnej chwili pomaga jednak przyszłemu mężowi Sebastianowi w pracach w gospodarstwie i na polu. Bardzo lubi tę pracę zwłaszcza przy żniwach i wykopkach. Zajmuje się też pracami pielęgnacyjnymi w obrębie zabudowań posesji i gospodarstwa.

 

Pan Sebastian Sleziona ukończył Szkołę Zawodową przy firmie FAWENT S.A. w specjalności - ślusarz. Pracuje w firmie PROMONT. Każdą wolną chwilę przeznacza na prace w gospodarstwie rolnym ojca, które - wraz z dzierżawami - ma ok 14 hektarów powierzchni. Jego marzeniem jest powiększenie gospodarstwa do takich rozmiarów, żeby mógł utrzymywać się tylko i wyłącznie z rolnictwa. Na gruntach w gospodarstwie uprawiane są: kukurydza, pszenica, pszenżyto. Produkcja zwierzęca w opiera się na chowie trzody chlewnej. Nasz Starosta jest osobą, która - oprócz pracy we własnym gospodarstwie - chętnie pomaga innym rolnikom w różnych pracach. Właściwie codziennie któryś z rolników tę pomoc od Pana Sebastiana otrzymuje.

 

 

Ponadto podczas Sesji Burmistrz Miasta Bierunia uhonorował ks. dr Adama Malinę - proboszcza parafii ewangelicko- augsburskiej Trójcy Świętej w Lędzinach - Hołdunowie oraz parafii w Katowicach - Szopienicach. 

Ksiądz proboszcz - we współpracy z diakonią Katastrophenhilfe wsparł finansowo - już dwukrotnie - wakacyjny pobyt dzieciaków z Ostroga w Bieruniu, dzięki czemu mogliśmy zaoferować im dużo więcej atrakcji. Chciałbym z całego serca, w obecności wszystkich zgromadzonych tu dziś gości, w tym oficjalnej delegacji z Ostroga podziękować Księdzu za to wsparcie - powiedział Burmistrz Miasta Bierunia - Krystian Grzesica. 

 

 

Malina

 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Bieruniu '2023

Podobne wiadomości:

do góry