• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Trwa weryfikacja wniosków w Zielonym Budżecie Miasta Bierunia!

Trwa weryfikacja wniosków w Zielonym Budżecie Miasta Bierunia!

Aktualności 11 Kwietnia 2022

Za nami pierwszy etap drugiej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - etap naboru wniosków. Na napisanie i złożenie swojej propozycji zielonego projeku wnioskodawcy mieli czas o 31 marca 2022 roku. Zobaczcie jakie wnioski wpłynęły!

W tegorocznej edycji ZBMB - Zespół Oceniający zielone projekty, który w ostatnim etapie weryfikacji dokona ostatecznego wyboru projektów skierowanych do realizacji zasilony zostanie przez dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 • Krzysztof Karaś zgłoszony przez organizacje: Klub Kobiet Przedsiębiorczych, Stowarzyszenie AKTYWNY BIERUŃ oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia
 • Michał Kucz zgłoszony przez Stowarzyszenie Mieszkańców ATLANTYDA.

Pierwszy z nich jest doświadczonym działkowcem, drugi znanym i uznanym pszczelarzem.

 

Na jakim etapie obecnie jest ZBMB?

Wpłynęło do nas 12 wniosków (plus 1 wniosek już na wstępie uznany za nieważny, bo nie zawierał danych osobowych wnioskodawcy), w tym 8 wniosków, które złożone zostały elektronicznie poprzez platformę internetową oraz 4 wnioski złożone w wersji papierowej i zarejestrowane w Kancelarii Urzędu Miejskiego. Pod poniższym linkiem prezentujemy Wam wszystkie propozycje zielonych projektów złożone przez naszych mieszkańców - KLIKNIJ TUTAJ.

 

ZBMB

 

 

 

Jak wyłonione zostaną projekty, które będą realizowane?

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który skończył się 31 marca, trwa 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej (I i II etap), powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, którego przewodniczącym jest Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia. W skład Zespołu Oceniającego wchodzą również: przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przedstawiciel Wydziału Promocji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz przedstawiciel (lub przedstawiciele) organizacji pozarządowych wyłoniony w otwartym naborze.

Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta (III etap).

 

harmonogram

 

3-etapowy proces weryfikacji wniosków

Weryfikacja złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia wniosków odbywa się w trzech etapach:

1. W etapie pierwszym Wydział Promocji dokonuje weryfikacji formalnej, a więc pod kątem analizy spełnienia wymogów formalnych, czyli zgodności z przyjętym regulaminem.

2. W etapie drugim następuje weryfikacja merytoryczna, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Weryfikacja merytoryczna projektów prowadzona jest pod kątem analizy:  

 • zgodności z obowiązującym prawem,
 • zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, bądź planami i zamierzeniami miasta (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
 • realności i możliwości realizacji,
 • rzeczywistego kosztu realizacji i przyszłych kosztów. 

3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Zespołu Oceniającego, który realizuje trzeci etap weryfikacji.

Zadaniem Zespołu Oceniającego jest, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisująsię w założenia Zielonego Budżetu Miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

Zespół Oceniający dokonując wyboru projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia kieruje się przede wszystkim następującymi przesłankami:

 • harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń
 • funkcjonalność projektu
 • pomysłowość projektu
 • wpływ projektu na ekologię

 

Równolegle do etapu naboru wniosków w Zielonym Budżecie Miasta Bierunia, trwał nabór kandydatur na członka Zespołu Oceniającego Zielonego Projekty. Wpłynęły do nas dwa wnioski. Obaj kandydaci mają duże doświadczenie w realizacji ekologicznych projektów i sporą wiedze w zakresie ochrony środowiska. Członkami Zespołu Oceniającego zostali: Krzysztof Karaś (zgłoszony przez 3 bieruńskie stowarzyszenia) oraz Michał Kucz (Stowarzyszenie Mieszkańców ATLANTYDA).

Podobne wiadomości:

do góry