• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Ruszyła INICJATYWA LOKALNA w Bieruniu

Ruszyła INICJATYWA LOKALNA w Bieruniu

Aktualności 15 Lutego 2024

Tak jak zapowiadaliśmy, ruszyła nowa inicjatywa obywatelska w Bieruniu. 15 lutego wystartował nabór wniosków w ramach INICJATYWY LOKALNEJ, który potrwa do 29 lutego. Mieszkańcy mogą wnioskować do Burmistrza Miasta Bierunia o pomoc w realizacji zaplanowanych przez siebie przedsięwzięć deklarując również swój w tym udział. Wybrane przez Zespół Oceniający projekty zostaną wsparte przez Miasto finansowo, sprzętowo, infrastrukturalnie lub w jakiś inny sposób. Dowiedz się więcej!

 

Inicjatywa lokalna

 

Czym INICJATYWA LOKALNA różni się od Budżetu Obywatelskiego i innych tego typu inicjatyw?

Cechą wyróżniająca Inicjatywę lokalną od innych tego rodzaju inicjatyw społecznych jest charakter aktywności Mieszkańców. W przypadku tego narzędzia - udział Mieszkańców nie sprowadza się tylko do wyrażania opinii, głosowania, konsultowania, ale także do realnego działania (realizacji zaproponowanego zadania).

Oznacza to, że Mieszkańcy muszą się zaangażować poprzez świadczenie nieodpłatnej pracy społecznej (czyn społeczny), świadczenia rzeczowe (np. dostarczanie materiałów lub narzędzi) czy też wkład finansowy (część wartości zaproponowanego zadania).

 

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach INICJATYWY LOKALNEJ?

Inicjatywa lokalna Miasta Bierunia dotyczyć może zarówno „Projektów twardych” (inwestycyjnych lub infrastrukturalnych) np.: remontów, napraw, renowacji, nasadzeń, koszenia, porządkowania zieleni, montażu małej architektury, jak i „Projektów miękkich”, jak organizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych, artystycznych, charytatywnych, sportowych i turystycznych.

 

Przykłady:

 • Odmalowanie ławek w parku
 • Dosadzenie drzewek na skwerze i ich pielęgnacja na wczesnym etapie wegetacji
 • Remont odcinka chodnika (lub fragmentu parkingu)
 • Rekultywacja boiska
 • Renowacja placu zabaw
 • Montaż kosza na śmieci w wyznaczonej lokalizacji
 • Organizacja koncertu, wystawy, zawodów sportowych itp.

 

Szczegółowy regulamin znajdziecie w ZARZĄDZENIU NR B.0050.34.2024 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie realizacji Inicjatywy lokalnej w Bieruniu w roku 2024 roku. Zarządzenie pobrać można u dołu strony lub pod linkiem - KLIKNIJ TUTAJ.

 

IL

 

 Jak złożyć wniosek?

 • Osobiście: w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń;
 • pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu. ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń z adnotacją na kopercie „Inicjatywa lokalna w Bieruniu";
 • elektronicznie: poprzez przesłanie zeskanowanych oryginałów dokumentów za pomocą poczty elektronicznej - e-mail na adres: urzad@um.bierun.pl lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP

Proponowany wzór wniosku znanduje się u dołu strony (do pobrania) oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

 

 

Jak przebiegać będzie proces realizacji Inicjatywy lokalnej w Bieruniu?

W ramach inicjatywy lokalnej w Bieruniu w tym roku odbędą sie dwa nabory wniosków

 • pierwszy nabór: 15-29 lutego 2024 roku.
 • drugi nabór: 18-30 listopada  2024 roku

Ogólna pula środków finansowych przeznaczonych na realizację Inicjatywy lokalnej w Bieruniu w roku 2024 to 30 000 zł - po 15 000 zł na każdy z dwóch nabór wniosków.

 

Po zakończonym naborze wniosków powołany będzie Zespół Oceniający, który dokona oceny wniosków i wyboru, które z zaproponowanych przedsięwzięć otrzymają wsparcie Miasta Bierunia w realizacji.

 

Ocena wniosków dokonywana przez Zespół Oceniający odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny zawartych w Uchwale Nr XI/9/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej, w terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Więcej informacji na temat Inicjatywy lokalnej znajdziecie pod ponizszym linkiem:

 

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Wzór wniosku - edytowalny 87.45KB Plik: Wzór wniosku - edytowalny
pdf Wzór wniosku - pdf. 171.98KB Plik: Wzór wniosku - pdf.
pdf Uchwała w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej 284.93KB Plik: Uchwała w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej
pdf Zarządzenie Burmistrza w sprawie realizacji Inicjatywy Lokalnej w 2024 roku 163.38KB Plik: Zarządzenie Burmistrza w sprawie realizacji Inicjatywy Lokalnej w 2024 roku

Podobne wiadomości:

do góry