• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Poszukujemy „Osoby wspierającej repatrianta”

Poszukujemy „Osoby wspierającej repatrianta”

Aktualności 8 Lutego 2024

W związku z zamieszkaniem rodziny Repatriantów w Bieruniu, z uwagi na występujący u niej brak umiejętności adaptacyjnych spowodowanych niewładaniem językiem polskim w wystarczającym stopniu, poszukujemy osoby wspierającej spełniającej następujące wymagania:

(zgodne z wymogami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Repatriacji)

 

komunikat

 

„Osobę wspierającą repatrianta” przydziela się na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Może nią zostać osoba, która:

  1. posiada doświadczenie w realizacji projektów lub innych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane będą osoby dwujęzyczne (znające język rosyjski), które udzielą wsparcia rodzinie w adaptacji w nowym środowisku, udzielą pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, udzielą informacji czy też będą asystować podczas wizyt lekarskich.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu do dnia 16 lutego 2024 roku.

Podobne wiadomości:

do góry