• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Porozmawiajmy o Studium! Cykl spotkań z mieszkańcami Bierunia.

Porozmawiajmy o Studium! Cykl spotkań z mieszkańcami Bierunia.

Aktualności 5 Września 2023

W poniedziałek, 28 sierpnia, w Urzędzie Miejskim w Bieruniu odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami dotyczące projektu jednego z najważniejszych dokumentów w kontekście przestrzennym — Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Co istotne, jest to początek otwartej dyskusji, w ramach której mieszkańcy Bierunia mają możliwość zgłaszania uwag i propozycji aż do 3 października. Kolejne spotkania już 13 i 14 września.  

studium

10 lat, 170 wniosków

Bieruń rozpoczyna proces aktualizacji jednego z najważniejszych dokumentów dotyczących przyszłości i zagospodarowania terenu - Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego?

- Studium, które obecnie obowiązuje w Bieruniu, zostało stworzone 10 lat temu, mając na uwadze długofalowe plany przestrzenne. Ale Bieruń dzisiaj różni się od tego sprzed dekady. Dlatego nadszedł czas na aktualizację tego dokument - mówi Krystian Grzesica, burmistrz Bierunia. - Na przestrzeni lat otrzymaliśmy w sumie 170 wniosków, które nie mogą być zrealizowane w ramach obecnego Studium. To pokazuje, że bierunianie oczekują nowego podejścia do kwestii przestrzeni w mieście i jesteśmy zdecydowani sprostać tym oczekiwaniom.

 

studium

A czym tak właściwie jest Studium?

Zrozumieć Studium

- Studium to nic innego jak planistyczna wizja miasta - wyjaśnia Łukasz Odelga, naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Bieruniu. - Jest w nim m.in. mowa o tym, jak będzie rozwijało się nasze miasto, w jaki sposób może być przebudowany układ drogowy, na których terenach będzie można realizować inwestycje
o określonych funkcjach: mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej itd. Studium określa także, jakie obszary mogą pozostać otwarte dla celów rolniczych czy rekreacyjnych, a które tereny lub obiekty mogą być chronione ze względu na ich wartość przyrodniczą lub kulturową. Należy tu podkreślić, że zapisy Studium mają charakter ogólny i nie stanowią prawa miejscowego.

Co ważne, Studium daje jedynie ogólny zarys. Przykładowo: nie precyzuje czy zielony teren ma stać się parkiem, skwerem czy trawnikiem. Nie podaje też harmonogramów inwestycji ani potencjalnych inwestorów.

- Studium to fundament dla drugiego dokumentu, Planu Zagospodarowania Przestrzennego - tłumaczy Łukasz Odelga. - Plan konkretyzuje już takie informacje, jak linia zabudowy, przewidywany przebieg drogi, czy rodzaj zabudowy. Co ważne, taki plan również każdorazowo poddawany jest konsultacjom, tak by mieszkańcy mogli się wypowiedzieć.

Na tym etapie, mieszkańcy mają możliwość odnieść się do projektu Studium.

 

mieszkańcy


Minimalne zmiany, maksymalny efekt

Zmiany w bieruńskim Studium to raczej niewielkie dostosowania, a nie radykalne przekształcenia.

- W odniesieniu do nowego Studium, nie mówimy o rewolucji. Co istotne, na terenach objętych obowiązującym Studium, na których dodatkowo został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego, nie jesteśmy w stanie z łatwością obniżyć funkcji tych obszarów  - wyjaśnia burmistrz Krystian Grzesica. - Takie działanie, na przykład przekształcenie funkcji z mieszkaniowej na rolniczą, generowałoby konieczność wypłacenia dużych odszkodowań dla właścicieli gruntów, ponieważ ich działki drastycznie straciłyby na wartości. Te koszty obciążyłyby budżet miasta i, ostatecznie, mieszkańców, którzy są podatnikami. Dlatego celem nowego Studium jest zoptymalizowanie zarządzania przestrzennego w Bieruniu, uwzględniając aktualne potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców.

W kontekście wprowadzanych zmian, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Po pierwsze, planowane są nowe strefy aktywności gospodarczej na ul. Soleckiej  i w rejonie powstającej drogi ekspresowej S1 przy kopalni KWK Piast, a także przewidziane jest ich nieznaczne rozszerzenie na ulicach Hodowlanej i Chemików.

- W okolicy kopalni KWK Piast, zgodnie z naszą Strategią Rozwoju na lata do 2035, zaplanowaliśmy utworzenie Nowego Centrum. W nowym Studium, ten obszar jest przeznaczony głównie na różnego rodzaju usługi, zarówno publiczne jak i komercyjne - wyjaśnia naczelnik Odelga. - Przewidujemy również aktualizację przebiegu trasy drogi ekspresowej S1, wraz obwodnicą i łącznicą. Dodatkowo, w odpowiedzi na indywidualne wnioski, planujemy zwiększyć liczbę obszarów przeznaczonych dla nowej zabudowy mieszkaniowej w różnych częściach miasta.

Zmiany dotyczą także terenów w okolicach ulic Kościelnej i Sośniny. Początkowo miały one służyć aktywności gospodarczej, ale teraz zyskają nową funkcję. W praktyce powstanie tam „bufor”, który oddzieli drogę ekspresową S1 od zaplanowanej zabudowy mieszkaniowej, zwiększając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Ponadto, nowe Studium kładzie nacisk na aspekty związane ze zrównoważoną energią, jak rosnąca rola systemów retencji wody czy paneli słonecznych. Obecne studium w Bieruniu uniemożliwia montażu paneli fotowoltaicznych w największych zakładach produkcyjnych, co komplikuje radzenie przedsiębiorcom sobie z rosnącymi cenami energii. Nowe studium ma na celu uregulowanie tych kwestii.

Nie są to jednak jedyne obszary, na których koncentruje się nowy dokument. Kiedy mowa o planowaniu przestrzennym, rozwijający się przemysł również angażuje uwagę mieszkańców — nie tylko w Bieruniu, ale i w innych miastach.

- Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych mieszkańców idea nowych inwestycji przemysłowych może wywoływać pewne obawy. Ale warto spojrzeć na to nie tylko jako na konieczność, ale przede wszystkim jak na szansę. Szczególnie w kontekście zbliżającego się zakończenia działalności przez kopalnię KWK Piast, te inwestycje mogą być motorem napędowym, który podniesie standard życia w Bieruniu. To dla nas okazja, aby zabezpieczyć i zwiększyć wpływy do budżetu miasta, a tym samym zapewnić jego stabilny rozwój - wyjaśnia burmistrz Grzesica.

 

studium

Cykl spotkań z mieszkańcami

Rozmowy na temat nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bieruń nabierają tempa. Jak informują urzędnicy, zainteresowanie tematem jest duże.

- Podczas pierwszego spotkania frekwencja była imponująca, a dyskusja trwała długo, co bardzo mnie cieszy - podkreśla burmistrz Grzesica. -  Dziękuję wszystkim uczestnikom za tak aktywne zaangażowanie w sprawy Bierunia. To właśnie takie obywatelskie społeczeństwo buduje trwałe rozwiązania.

Kolejne spotkania odbędą się 13 września w domu Kultury Remiza (Bieruń Nowy) i 14 września w Kinoteatrze Jutrzenka (Bieruń Stary). Oba o godzinie 18:00.


Projekt Studium jest publicznie dostępny do 11 września, zarówno online na oficjalnej stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu, jak w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 14 (segment A, piętro II, pokój nr 204).

- Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Studium i zgłaszania swoich uwag do projektu - podkreśla Agnieszka Kijas, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Bieruniu - Można to zrobić w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Bierunia, aż do 3 października 2023 r. Żeby ułatwić sprawę, dostępny jest wniosek, który można pobrać z naszej strony internetowej.

Złożone uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane i włączone do procesu decyzyjnego. Ostateczne postanowienia w sprawie podejmie Rada Miejska w Bieruniu w formie uchwalenia nowego Studium i rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag. Finalne postanowienia wyrażone Uchwałą zostaną opublikowane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Projekt wraz z załącznikami dostępny TUTAJ

Wniosek - uwagi do studium - KLIKNIJ TUTAJ

Podobne wiadomości:

do góry