• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Podpisano umowę z BFIG na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Podpisano umowę z BFIG na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Aktualności 6 Lutego 2019

31 stycznia Burmistrz Krystian Grzesica podpisał umowy na wsparcie finansowe zadań publicznych w 2019 rok w zakresie pomocy społecznej.


Przedmiotowe dotacje zostały przyznane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.


Zadanie pn. „Działania na rzecz mieszkańców miasta Bierunia w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawania jej w punkcie wydawania żywności” będzie realizowane przez Bieruńską Fundację Inicjatyw Gospodarczych. 

 


Fundacja zapewnia punkt wydawania żywności w miejscu ogólnodostępnym dla mieszkańców Bierunia. Punkt ten posiada odpowiedni sprzęt i pomieszczenia do przechowywania żywności w sposób zabezpieczający zachowanie jakości pożywienia, posiadające pozytywną decyzję Sanepidu.


Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu, Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych pozyskuje informacje o osobach wymagających pomocy, dzięki czemu zapewnia obsługę wydawania żywności osobom najbardziej potrzebującym. Z takiej pomocy korzysta rocznie około 500 mieszkańców. 

 

           


Celem zadania jest wsparcie najuboższych mieszkańców i złagodzenie ich trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie im regularnej dostawy żywności. Dzięki otrzymywanym co miesiąc paczkom żywnościowym, ubożsi mieszkańcy mogą część środków finansowych, rezerwowanych zwykle na zakup żywności, przeznaczyć na inne potrzeby życia codziennego.


Rocznie wydawanych jest ok 18 000 kg żywności z różnych grup produktów spożywczych na łączną wartości około 90 000 zł.

 

Podobne wiadomości:

do góry