• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak na tym skorzystał Bieruń?

20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak na tym skorzystał Bieruń?

Aktualności 29 Kwietnia 2024

20 lat temu - 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Okrągła rocznica, jaką celebrujemy to doskonały moment nie tylko do wspólnego świętowania, ale także do podsumowania wszystkich ważnych zmian, jakie zaszły w Bieruniu dzięki członkostwu naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej.

 

 

 

Przypomnijmy: W zeszłym roku obchodziliśmy 20. rocznicę tzw. referendum akcesyjnego, w którym Polacy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za obecnością Polski we Wspólnocie Europejskiej!

Warto pamiętać, że w dniach 7-8 czerwca 2003 roku odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji Traktatu Ateńskiego. Na pytanie „Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” aż 77,45% głosujących odpowiedziało „TAK”. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,85%. Oznacza to, że ponad 13,5 mln Polaków zagłosowało za obecnością naszego kraju w strukturach UE.

Rok później - 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

 UE

Jakie korzyści z członkostwa Polski w UE odniósł Bieruń? Możliwość pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury drogowej i kubaturowej sprawiła, że w Bieruniu na przestrzeni dwudziestu lat udało się zrealizować wiele bardzo ważnych projektów, które zmieniły oblicze naszego miasta.

Oto wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Bieruniu przy udziale środków unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego):

 

                                                

 Dzięki środkom z UE w Bieruniu powstała sieć dróg rowerowych oraz dwa centra przesiadkowe

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2014-2020

 • Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu
 • Budowa Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym
 • Modernizacja Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym wraz z budową sieci ścieżek rowerowych
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ulicy Wylotowej
 • Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem przejść dla pieszych
 • Termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej

 

                                           

Dzięki środkom unijnym w Bieruniu powstało Centrum Sportowe Homera ADRENALINA

 

 

 • Przebudowa oraz rozbudowa ulicy Licealnej (odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną)
 • Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach dawnego Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
 • Przebudowa i rozbudowa ulicy Równoległej
 • Budowa budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Bocianiej
 • Budowa zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia
 • Budowa infrastruktury rowerowej w okolicach Plantów Karola
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
 • Termomodernizacja budynku Domu Kultury „GAMA”
 • Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie kilku osiedli i kilkudziesięciu ulic w Bieruniu

 

                                             

Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym przeszło "metamorfozę" dzięki środkom unijnym

 

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2009-2015

 • Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu - usunięcie azbestu i termomodernizacja
 • Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu 
 • Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej
  w Bieruniu Nowym
 • Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wawelskiej i ulicy Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)
 • Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym
 • Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu
 • Przebudowa ulicy Granitowej w ramach dostępności do najważniejszego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK „Piast”
 • Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia
 • Utworzenie Mini Arboretum wraz z parkiem sensorycznym

 
                                                 

Przy wsparciu środków unijnych w Bieruniu dokonała się tzw. REWOLUCJA OŚWIETLENIOWA

 

Podkreślmy, że już w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej zrealizowano w Bieruniu (z  tzw. funduszy przedakcesyjnych) olbrzymie inwestycje infrastrukturalne. 

Do pierwszych dużych projektów zrealizowanych w naszym mieście ze środków unijnych należą:

 • Wybudowanie budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych (CIG) - w ramach programu Phare 
 • Montaż kładki na Grobli - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
 • Remont i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego -  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

 

Poza inwestacjami infrastrukturalnymi, w latach 2005-2024 w Bieruniu zrealizowano z funduszy UE całą masę projektów społecznych, których celem było wsparcie kapitału ludzkiego (m.in.: eliminacja wykluczenia cyfrowego, a także projekty w placówkach oświatowych).

 

Więcej informacji na temat projektów zrealizowanych w Bieruniu przy udziale środków Unii Europejskiej przeczytać można KLIKAJĄC TUTAJ. 

 

                                                         

Nowe ścieżki rowerowe - dofinansowane z funduszy unijnych

 

Czytaj również:

 

Oto kilka galerii zdjęć z wybranych inwestycji miejskich zrealizowanych dzięki środkom z Unii Europejskiej:

 

Otwarcie Centrum Przesiadkowego w Bieruniu

 

Podobne wiadomości:

do góry