• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku

Aktualności 20 Stycznia 2022

Urząd Miejski w Bieruniu przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. w prowadzonym punkcie sprzedaży oraz o wniesieniu opłaty na 2022 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2022r.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa wyżej, wynikają z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

 

alkohol

 

Jednocześnie informujemy, że w sytuacji niezłożenia oświadczenia lub niedokonania
w ustawowym terminie opłaty występują poniższe sankcje:

 1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu tego terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty
  w wysokości 30% opłaty określonej w  art. 11 ¹ ust. 2 (art. 18 ust. 12 pkt 5 i ust. 12a ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
 2. W przypadku niedokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności (tj. po dniu 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku) - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu ww. terminu do wniesienia opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo ust. 5, powiększonej o 30% tej opłaty (art. 18 ust.12 pkt 5 i ust. 12b ww. ustawy).
 3. Przedsiębiorca, któremu wygaśnie zezwolenie z ww. powodów może ubiegać się
  o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
  o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ww. ustawy).

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, druk oświadczenia jest dostępny w przedsionku Urzędu Miejskiego oraz został dodatkowo zamieszczony w załączniku do pobrania.
W oświadczeniu należy obowiązkowo podać adres e-mail, na który przesłane zostanie naliczenie opłaty. Ponieważ terminy na złożenie dokumentów oraz dokonanie wpłaty są nieprzekraczalne i ściśle określone w ustawie, prosimy o nie odkładanie w czasie tego obowiązku. Wykonanie czynności do dnia 21 stycznia pozwoli nam na dostarczenie naliczenia a Państwu na terminową wpłatę.

 

Złożenie dokumentów może nastąpić:

 1. drogą elektroniczną, oświadczenie powinno być potwierdzone podpisem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym przedsiębiorcy,
 2. drogą tradycyjną poprzez złożenie do skrzynki podawczej.

 

Kasa urzędu czynna w stałych godzinach, niemniej jednak zalecamy dokonanie wpłaty bezgotówkowo, na konto urzędu: ING S.A. 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
doc WZÓR 2021 Oświadczenie roczne 52.5KB Plik: WZÓR 2021 Oświadczenie roczne

Podobne wiadomości:

do góry