• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Nabór wniosków do X edycji programu ograniczenia emisji

Nabór wniosków do X edycji programu ograniczenia emisji

Aktualności 2 Stycznia 2021

Trwa nabór wniosków do X edycji Programu Ograniczenia Emisji. Potrwa do 11 stycznia 2021 roku. Wniosek oraz regulamin do pobrania znajdują się na dole strony.


Wnioski będą przyjmowane do 11 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Wnioski należy złożyć w kancelarii urzędu, w godzinach pracy urzędu. Pomoc w wypełnieniu wniosków można uzyskać pod numerami telefonów (32) 708 09 85 i (32) 708 09 86 lub umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu.

Prosimy o niewrzucanie wniosków do skrzynki podawczej przed wejściem do urzędu, gdyż o kolejności na liście przyznanych dotacji może decydować data i godzina wpływu wniosku, a te będą nadawane podczas składania wniosku w kancelarii urzędu.

WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji na modernizację systemu grzewczego jest złożenie przez osobę fizyczną wniosku w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku jeden z poniższych dokumentów, potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Bieruń:

᠆ osoby pracujące: pierwszą stronę ostatniego złożonego PIT-u z potwierdzeniem doręczenia do Urzędu Skarbowego (np. stempel urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru przez elektroniczną skrzynkę podawczą); jeśli adres zamieszkania występuje na kolejnej stronie, wtedy jest konieczność okazania także tej strony, na której widnieje adres zamieszkania,

 emeryci i renciści: pierwszą stronę ostatniego otrzymanego PIT-40A/11A z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne: oświadczenie strony informujące o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Bieruń oraz utrzymywania się wyłącznie z rolnictwa,

᠆ osoby bezrobotne: zaświadczenie wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, potwierdzające status bezrobotnego,

᠆ osoby zamieszkujące Gminę Bieruń, których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu i które nie mają innych źródeł utrzymania (nie składają deklaracji PIT):  zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz oświadczenie strony złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej informujące o braku dochodów osiąganych z innych źródeł.

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI:

  1. a) wiek wymienianego urządzenia grzewczego,
  2. b) typ nowego urządzenia grzewczego,
  3. c) data złożenia wniosku przez Inwestora.

WAGA KRYTERIÓW:

  1. a) w przypadku kotłów pozaklasowych opalanych paliwem stałym eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji - 50 pkt.,
  2. b) w przypadku kotłów pozaklasowych opalanych paliwem stałym eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji - 15 pkt.,
  3. c) w przypadku kotłów pozaklasowych opalanych paliwem stałym eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji - 5 pkt.,
  4. d) w przypadku osób wymieniających stare źródło ciepła węglowe na nowe źródło ciepła gazowe lub na pompę ciepła - 30 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 80.

W przypadku wniosków złożonych przez inwestorów, które uzyskały tą samą liczbę punktów, kryterium branym pod uwagę przy ustalaniu kolejności przyznawania dotacji, będzie data wpływu wniosku.

 UWAGA !!!
W okresie naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski na rok 2021.

 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Zakup i montaż kotła na paliwo stałe min. 5 klasy

3 000,00

 

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego

(przy wymianie kotła węglowego na gazowy)

 

6 000,00

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego

(przy wymianie kotła gazowego na gazowy)

 

3 000,00

Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu

(przy wymianie kotła węglowego na pompę ciepła)

 

10 000,00

 

Szczegóły dotyczące naboru, jak i zasad samego programu ujęte są w Regulaminie "Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia" etap X.

W załączeniu regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o udzielenie dotacji 133.15KB Plik: Wniosek o udzielenie dotacji
pdf Zarządzenie POE etap X B.0050.228.2020 528.3KB Plik: Zarządzenie POE etap X B.0050.228.2020

Podobne wiadomości:

do góry