Strona główna/Aktualności/Modernizacja oczyszczalni ścieków na finiszu

Modernizacja oczyszczalni ścieków na finiszu

Aktualności 7 Stycznia 2020

Realizowany od 2017 roku projekt pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ulicy Soleckiej” zbliża się do końca. Pogoda sprzyja wykonawcy, nic więc dziwnego, że prace prowadzone są na bieżąco - w stałym, mocnym tempie. Podkreślmy, że głównym celem tego ambitnego projektu jest ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie naszego miasta, poprzez przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków.

 

Prace wykonane w ostatnim czasie to m.in.:

  • Rozbiórka kanału dopływowego z sitem oraz piaskownikami, a także rozbiórka budynku energetycznego oraz ogrodzenia.
  • Ponadto położono płytę pod punkt zlewny, wybudowano zbiornik retencyjny ścieków ogólnych, a także płytę denną komory zrzutu.
  • Ppza tym, położono nawierzchnię w obrębie reaktorów i budynku technicznego oraz okablowanie oświetlenia zewnętrznego całego terenu.

Warto przy tej okazji dodać, że zmodernizowana oczyszczalnia zajmować będzie docelowo hektar, czyli o ponad połowę mniej niż dotychczas.

 

 

Aktualny stan prac związanych z modernizacją ścieków porównać można ze stanem prac sprzed 10 miesięcy KLIKAJĄC TUTAJ.

 

Beneficjentem projektu i jego koordynatorem jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Celem głównym projektu jest ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie naszego miasta, poprzez przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. Warto podkreślić, że obiekt ten był już przestarzały i wymagał kompleksowej modernizacji. Infrastruktura towarzysząca wchodząca w skład sytemu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków była już bardzo zużyta.

 

 

W ramach realizacji projektu zwiększy się liczba ludności korzystającej z ulepszonego sytemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczona zostanie ilość substancji szkodliwych powstających w procesie oczyszczania ścieków (w tym substancji organicznych i biogennych), a ponadto nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej obiektu.

 

Postępy w realizacji projektu śledzić można na dedykowanej tej inwestycji stronie internetowej - KLIKNIJ TUTAJ. 

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Całkowita wartość projektu: 16 398 476,65 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 999 071,13 zł.
Wartość dofinansowania - 8 499 210,46 zł

 

 

 

Czytaj również:

 

Podobne wiadomości:

do góry