Strona główna/Aktualności/Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń dobry start (300+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń dobry start (300+), świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Aktualności 24 Czerwca 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu - Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 lipca 2020 będzie można przesyłać drogą elektroniczną :

  • wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021,
  • wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami i specjalne zasiłki opiekuńcze na okres zasiłkowy 2020/2021,
  • wnioski o ustalenie prawa do świadczeń dobry start na rok szkolny 2020/2021.

Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2020 r.

UWAGA: Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne można składać wyłącznie przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem Portalu emp@tia (link do strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup).

Natomiast wnioski o świadczenia dobry start można również składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (link do strony: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi)

 

OKRES, NA JAKI PRZYZNANO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
Jednocześnie przypominamy, iż świadczenia wychowawcze (500+) zostały przyznane na okres świadczeniowy 2019-2021, który kończy się w dniu 31 maja 2021 r.  W związku z powyższym wnioski o w/w świadczenia na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać od dnia 01.02.2021 r.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ
Zasady przyznawania świadczeń dobry start nie uległy zmianie - w dalszym ciągu jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł wypłacane w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w nowym roku szkolnym.
Również zasady przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych nie uległy zmianie - w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie w/w świadczeń na okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 01 listopada 2020 r. w dalszym ciągu wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.Zasady przyznawania świadczeń dobry start nie uległy zmianie - w dalszym ciągu jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł wypłacane w związku z rozpoczęciem przez dziecko nauki w nowym roku szkolnym.

UWAGA: Ważne zmiany w przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od nowego okresu świadczeniowego rozpoczynającego się w dniu 01.10.2020 r.:

  • podwyższenie kryterium dochodowego do kwoty 900,00 zł na osobę w rodzinie,
  • wprowadzenie tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę” przy ustalaniu uprawnień do świadczeń w przypadku przekroczenia ustawowego kryterium dochodowego

Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 zmienia się natomiast ustawowe kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie. Ponadto wprowadzono możliwość przyznawania w/w świadczeń w ramach tzw. mechanizmu złotówka za złotówkę, zgodnie z którym gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę kryterium dochodowego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały w wysokości różnicy między kwotą świadczenia przysługującą osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Jednakże do wypłaty musi pozostawać kwota nie niższa niż 100,00 zł dla danej osoby uprawnionej, gdyż w przeciwnym razie świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI INTERESANTÓW W DZIALE ŚWIADCZEŃ I SPRAW ALIMENTACYJNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUNIU
W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do przekazywania nam swoich spraw drogą listowną lub przy użyciu profilu zaufanego/podpisu elektronicznego. Natomiast osobisty kontakt z pracownikami Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych możliwy jest w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym w segmencie A budynku przy ul. Władysława Jagiełły 1 w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00, w środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 - 14.00. Jednocześnie w celu usprawnienia procesu obsługi prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 216 22 96 w celu umówienia Państwa wizyty na konkretny termin. Przyspieszy to Państwa obsługę i ograniczy tworzenie się kolejek związanych ze zwiększoną liczbą klientów zgłaszających się do tutejszego MOPS z uwagi na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy.

UWAGA: Wtorek jest dniem wewnętrznym i w tym dniu Interesantów nie przyjmuje się. W sprawach niecierpiących zwłoki można zgłaszać się do Sekretariatu Ośrodka zlokalizowanego na pierwszym piętrze segmentu C - biuro 107.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w związku z czym w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 216 22 96 lub poprzez adres e-mail : sekretariat@mops.bierun.pl.

 

Podobne wiadomości:

do góry