Strona główna/Aktualności/Kolejne środki dla Bierunia - tym razem z Metropolii

Kolejne środki dla Bierunia - tym razem z Metropolii

Aktualności 20 Marca 2020

2 063 686 zł - dokładnie taka kwota trafi do Bierunia na realizację sześciu zadań inwestycyjnych. Są to środki przyzane naszemu miastu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, dzięki którym jeszcze w tym roku zrealizujemy następne zadania oświetleniowe na bieruńskich ulicach i wybudujemy kolejne odcinki chodników. 

Podczas Sesji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Miasto Bieruń otrzyma ponad 2 miliony złotych wsparcia na realizacje następujących zadań:

  • Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ulicy Wita i ulicy Skrajnej,
  • Budowa chodnika z oświetleniem LED przy ulicy Pszennej,
  • Budowa drogi rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych wraz z oświetleniem LED pomiędzy ulicą Dyrdy a ulicą Mielęckiego,
  • Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II,
  • Budowa oświetlenia LED przy ulicy Rubinowej w Bieruniu w ramach zadania Przebudowa ulicy Rubinowej,
  • Budowa oświetlenia bocznej ulicy Lipcowej.

 

Zgodnie z wytycznymi, otrzymane dofinansowania gminy przeznaczać muszą na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji. Projekty zgłoszone przez nasze miasto idealnie wpisały się w priorytetowe zadania GZM dotyczące walki ze smogiem oraz rozwoju zrównowazonej mobilności miejskiej.

 

Około 81,3 mln zł wsparcia dla gmin Metropolii z „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz ok. 15 mln zł na realizację projektów rozwojowych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” to wynik obrad Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii, które odbyło się 13 marca 2020 roku. Łącznie, GZM przekaże gminom członkowskim około 96 mln zł na realizację planowanych zadań. Bieruń otrzyma ponad 2 mln zł na realizację 6 zadań.

 

Więcej na temat środków przyznanych gminom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na Sesji Zgromadzenia Metropolitalnego przeczytać można KLIKAJĄC TUTAJ.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Miasto Bieruń pozyskało z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 940 000 zł. Przy udziale tych środków zrealizowane zostały dwa duże projekty, służące - w dalszej perspektywie - poprawie jakości powietrza, a w bliższej perspektywie - poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego funkcjonowania.

Były to:

Podobne wiadomości:

do góry