• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Karty PSZOK do odbioru w Urzędzie

Karty PSZOK do odbioru w Urzędzie

Aktualności 30 Stycznia 2021

Od lutego w Urzędzie Miejskim w Bieruniu wydawane będą karty identyfikacyjne, umożliwiające korzystanie z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zapraszamy po odbiór!

 

 

Jak można odebrać kartę?

Aby otrzymać kartę do PSZOK, właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek do Urzędu Miasta.

Karta zostanie wydana od razu, jeżeli:

  • wniosek nie wymaga uzupełnienia lub korekty,
  • właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • właściciel uiszcza terminowo należną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z płatnościami,
  • właściciel posiada pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika właściciela nieruchomości).

W pozostałych przypadkach, karta zostanie wydana do 7 dni roboczych od opłaty zaległości, czy aktywacji nowej deklaracji. Również dla nieruchomości, dla której składana jest pierwsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzyskanie karty możliwe będzie po zakończeniu weryfikacji deklaracji - w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia poprawności deklaracji. O terminie odbioru Karty w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we wniosku.

 

Kto może odebrać kartę?

Karta wydawana jest tylko właścicielowi nieruchomości lub jego pełnomocnikowi, który składa deklarację. Aby złożyć ją poprzez pełnomocnika, konieczne jest złożenie również podpisanego przez właściciela druku pełnomocnictwa.

Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości nie zalega z płatnościami za odpady i posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

 

Kiedy można odebrać kartę?

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. oddawanie odpadów w PSZOK możliwe będzie tylko z użyciem karty identyfikacyjnej.

W okresie od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. w punktach PSZOK odpady komunalne przyjmowane będą również na podstawie papierowego formularza przyjęcia odpadów komunalnych w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie zdążył pobrać Karty PSZOK.

 

Jak wygląda karta?

Karta na PSZOK to zbliżeniowa karta z tworzywa sztucznego, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny przypisany do nieruchomości.

 

 

Co zawiera karta?

W systemie powiązanym z kartą znajdą się wszystkie dane dotyczące przekazanych do PSZOK odpadów komunalnych.

Karta podczas każdorazowego użycia w PSZOK-u umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do nadzorowania korzystania z karty w przypadku udostępnienia jej mieszkańcom swojej nieruchomości.

 

 

Ile kart dostaniemy?

Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

  • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym- 1 Karta na nieruchomość;
  • dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 1 Karta na nieruchomość;
  • dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym - adekwatnie do liczby lokali mieszkalnych na nieruchomości;

Podobne wiadomości:

do góry
top_baner