Strona główna/Aktualności/Informacja o XIII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

Informacja o XIII Sesji Rady Miejskiej w Bieruniu

Aktualności 15 Października 2018

Informuję, że w dniu 18 października 2018 r. o godz. 15.00 w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu odbędzie się XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ w BIERUNIU z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27.09.2018 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności i realizacji zadań za okres od 19.09.2018 r. do 08.10.2018 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII sesji w dniu 27.09.2018 r.
 7. Stanowiska, wnioski i opinie komisji.
 8. Podsumowanie pracy VII kadencji Rady Miejskiej.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej - według załącznika.
 10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i odpowiedzi.
 11. Blok informacyjny.
 12. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bieruniu.

Projekty
uchwał przewidziane do uchwalenia na XIII sesji w dniu 18.10.2018 r.

 1. Uchwała Nr ……………………. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2019 rok.
 2. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Bieruń.
 3. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/10/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia opłat za korzystanie z nich.
 4. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025.
 5. Uchwała Nr ……………………. w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok.

Projekty uchwał znajdują się TUTAJ.

do góry