• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Cztery nowe parkingi w Bieruniu

Cztery nowe parkingi w Bieruniu

Aktualności 14 Października 2018

W bieżącym roku w naszym mieście wykonano cztery zadania polegające na budowie lub przebudowie parkingów samochodowych. Dzięki temu w ostatnich tygodniach w Bieruniu pojawiło się łącznie prawie 150 nowych miejsc parkingowych! Dwie inwestycje parkingowe zrealizowane zostały w nowobieruńskiej części miasta, a dwie w starobieruńskiej.

Parking na ulicy Węglowej

Na osiedlu Węglowa przebudowany został kolejny parking. Inwestycja ta polegała na wykonaniu nawierzchni miejsc postojowych i dróg manewrowych z betonowej kostki brukowej wzdłuż ulicy Węglowej, przy budynku mieszkaniowym - numery: 49-57. We wrześniu realizacja inwestycji dobiegła końca. Parking służy już mieszkańcom.

Zrealizowana inwestycja obejmowała m.in.:

 • Przebudowę istniejącego parkingu i poszerzenie go w kierunku istniejącego chodnika
 • Częściową przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, tj. przebudowę istniejących wpustów ulicznych i przykanalików
 • Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
 • Wykonanie oznakowania docelowego

Na nowym parkingu samochodowym wyznaczono 60 miejsc do parkowania. To o ponad 20 miejsc więcej niż było przed remontem.

Parking na ulicy Granitowej

Nowy parking umiejscowiony jest w bezpośrednim sąsiedztwie „Orlika” znajdującego się przy Powiatowym Zespole Szkół.

Na wybudowanym parkingu samochodowym wyznaczone zostały 44 miejsca postojowe (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych). Ponadto:

 • zainstalowano nowoczesne oświetlenie (w technologii LED).
 • wyremontowano istniejący chodnik na długości parkingu oraz wybudowano zjazd do parkingu
 • wykonano elementy małej architektury, m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci
 • nasadzono zieleń i drzewa

Parking oddany do użytku mieszkańców został w sierpniu tego roku.

Parking na ulicy Licealnej

Nowy parking usytuowany jest w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 (dawnego Gimnazjum nr 2) oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu oświatowo-sportowego.

Oprócz budowy nowoczesnego, pięknie zagospodarowanego parkingu, inwestycja objęła:

 • instalację energooszczędnego oświetlenia w technologii LED
 • wybudowanie niewielkiego skweru zdobiącego parking
 • wykonanie elementów małej architektury, m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i poidełko z wodą do picia
 • nasadzenie drzew i zieleni
 • przebudowę chodnika w zakresie wykonania dwóch zjazdów na parking

Nowy parking oddany do użytku mieszkańców został na początku października tego roku.

Miejsca parkingowe na osiedlu Chemików

Ku końcowi zmierza budowa 34 miejsc parkingowych na osiedlu Chemików. Powstają one są w pobliżu budynków mieszkalnych o numerach: 93, 97, 101, 109, 111, 113, 115.
Inwestycja ta zakłada również przebudowę chodników i infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowej oraz wpustów i przykanalików.
Nowe miejsca parkingowe budowane są z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych, chodnik natomiast wykonywany jest z kostki betonowej.
Część miejsc parkingowych służy już mieszkańcom.

Całość inwestycji zrealizowana ma zostać do końca października tego roku.

do góry