• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Centrum Przesiadkowe etap II

Centrum Przesiadkowe etap II

Aktualności 13 Lipca 2020

Trwają prace projektowe związane z realizacją wielozadaniowego projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II”. Zgodnie z zawartą umową - do 15 listopada 2020 roku zrealizowana ma zostać dokumentacja projektowa dla wszystkich zadań wchodzących w skład tej inwestycji. Prace budowlane potrwają natomiast do końca roku 2021.

Przypomnijmy, że szeroko zakrojony projekt zakłada modernizację infrastruktury wokół dworca autobudowego w Bieruniu Starym oraz utworzenie 3 400 metrów infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach.

 

Wizualizacja zmodernizowanego dworca autobusowego 

 

Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości 3 093 143,09 zł. Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście. 

 

 

Szeroko zakrojony projekt zakłada głównie budowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych uzupełniających istniejącą sieć połączeń komunikacyjnych. 

 

 

W skład wieloelementowej inwestycji wchodzą:

- Budowa infrastruktury rowerowej w strobieruńskiej części miasta obejmująca realizację następujących zadań:

 • Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej
 • Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.
 • Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ściażka rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina - KLIKNIJ TUTAJ) z ulicą Licealną (do wybudowanego w zeszłym roku parkingu - KLIKNIJ TUTAJ).
 •  Budowa ciągu pieszo - rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej - aż do połączenia z dworcem autobusowym.
 •  Przedłużenie wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  - od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ)
 •  Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powstanie między innymi 9 punktów monitoringu.

 

 - „Metamorfoza” dworca autobusowego obejmująca mi.in.:

 • Utworzenie wiaty rowerowej
 • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)
 • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

 Wiata rowerowa przy dworcu autobusowym - wizualizacja

 

Kilka danych dotyczących tej olbrzymiej inwestycji:

 • Termin realizacji dokumentacji projektowej -15 listopada 2020
 • Termin realizacji prac budowlanych - 15 grudnia 2021
 • Wartość całej (wielozadaniowej) inwestycji - ponad 3 miliony złotych.
 • Wartość dofinansowania z RPO WSL po- nad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

 

"Kadłub" po renowacji - wizualizacja

 

Podkreślmy, że realizowane zadania stanowią kontynuację pierwszego etapu projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary".

Czytaj więcej:

 

Zobaczcie jak rozwija się sieć dróg rowerowych w Bieruniu, dzięki realizowanym projektom

                                           

Podobne wiadomości:

do góry