• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Budżet Obywatelski Miasta Bierunia

Budżet Obywatelski Miasta Bierunia

Aktualności 26 Czerwca 2019

Trwa V edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. W tym roku do zagospodarowania mamy aż 900 000 zł. Na propozycje projektów czekamy na 14 lipca!

 

Jak zmienił się Bierun dzięki Budżetowi Obywatelskiemu?

Budżet Obywatelski w Bieruniu, znany wcześniej pod nazwą „partycypacyjny”, po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku. Dotychczas w ramach tego budżetu wybrano do realizacji 75 projektów - 21 w 2016 roku, 19 w 2017 roku, 24 w 2018 roku i 11 w 2019 roku. Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym, doposażenie w sprzęt bieruńskich OSP oraz remonty chodników. Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego 2020 znajdziecie TUTAJ.

 

Jak wypełnić wniosek?

Wystarczy wypełnić formularz online dostępny na stronie internetowej:

Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na zgłoszenie propozycji projektu w formie papierowej, przypominamy, że wzorem lat poprzednicj, wypełnione formularze papierowe wraz z załącznikami należy:

  • złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43 - 150 Bieruń lub w Punkcie Konsultacyjnym.
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, 43-150 Bieruń, ul. Rynek 14 z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski 2020”.
  • przesłać scany za pomocą poczty e-mail na adres , lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP, pod warunkiem, że formularz wraz z załącznikami będą stanowiły skan oryginałów dokumentów.

 

Jaka pula środków do wydania?

Na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia przeznaczono kwotę  900 000 zł.

 

  • 200 000 zł na projekty o charakterze ogólnomiejskim
  • 680 000 zł na projekty pozostałe (mniejsze)
  • 20 000 zł obsługa i propmocja Budżetu Obywatelskiego

 

 

Za projekt ogólnomiejski uważa się taki, którego szacunkowy koszt realizacji mieści się w zakresie kwoty od 100.000 zł. do 200.000 zł.  

Projekty pozostałe to projekty mniejsze, których szacunkowy koszt realizacji jest niższy niż 100.000 zł. 

 

 

Zobaczcie jak wspólnie zmieniliśmy Bieruń dzięki Budżetowi Obywatelskiemu:

Projekty zrealizowane w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego

 

Podobne wiadomości:

do góry