Strona główna/Aktualności/Bieruń wytrwale walczy ze smogiem!

Bieruń wytrwale walczy ze smogiem!

Aktualności 8 Lutego 2020

W roku 2019 został pomyślnie zrealizowany VIII etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Bierunia. Zmodernizowanych zostało 155 źródeł ciepła, co z pewnością przyczyni się do mniejszej emisji zanieczyszczeń w trwającym właśnie sezonie grzewczym. Była to kontynuacja działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji, które gmina realizuje od 2004 roku.

 


Dotacja do wymiany jednego źródła ciepła - węglowego na gazowy lub węglowy wyższej klasy - wynosiła 7000,00 zł. W przypadku wymiany starego kotła gazowego na nowy gazowy, można było otrzymać dotację 4666,66 zł. Program był finansowany przez gminę Bieruń, która na jego realizację zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (810 000,00 zł). Środki te zostały uzupełnione dotacją powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 967,74 do każdego kotła (łącznie 149 999,90 zł). Dodatkowo gmina Bieruń wsparła program własnymi środkami w wysokości 89 908,18 zł.


Od początku realizacji programu - czyli od 2004 roku - na terenie Bierunia zostało wymienionych ponad tysiąc kotłów grzewczych. W 2020 roku będzie realizowany kolejny, IX etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Bierunia. Gmina planuje wystąpić do WFOŚiGW o przekazanie środków w postaci pożyczki na modernizację kolejnych 155 źródeł ciepła. Będą jednak pewne zmiany w regulaminie programu.

 

W tworzonych obecnie założeniach do regulaminu programu na 2020 rok przyjmujemy, że będzie możliwość uzyskania dotacji na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, w których wydzielone są lokale handlowe lub usługowe. Z zastrzeżeniem, że powierzchnia lokalu, w którym prowadzona jest działalność komercyjna, nie będzie przekraczać 30 procent całkowitej powierzchni budynku. Ta modyfikacja regulaminu pozwoli ubiegać się o dotację na wymianę „kopciucha” właścicielom takich budynków, jak np. kamienice przy Rynku, gdzie na parterze działają sklepy i lokale usługowe.

 

 

Oprócz programu realizowanego dzięki preferencyjnym pożyczkom z WFOŚiGW, gmina Bieruń realizuje dodatkowo własny „Gminny program ograniczenia niskiej emisji”, który zakłada dofinansowanie wymiany źródła ciepła w awaryjnych sytuacjach. Jeżeli stary kocioł ze względu na stan techniczny nie nadaje się do użytkowania i jego wymiana jest konieczna, można się zwrócić o pomoc do gminy - nawet jeżeli środki z programu finansowanego z WFOŚ już się w danym roku wyczerpały.

 

W ramach gminnego programu, w sytuacji „awaryjnej” można otrzymać dofinansowanie na wymianę kotła wysokości 3000 zł. Jest to autorski program gminy Bieruń, który w całości jest finansowany ze środków własnych gminy. Został on przyjęty na trzy lata. W roku 2018 dofinasowaliśmy wymianę 10 kotłów, a w roku 2019 - 20 kotłów. W przyszłym 2020 roku planujemy dofinansowanie wymiany następnych 20.

 


Wymiana kotłów na nowsze i bardziej ekologiczne to proces prowadzony od lat. Jednak w ostatnim czasie gmina Bieruń postawiła także na zwiększanie świadomości mieszkańców w kwestii zanieczyszczenia powietrza. Pod koniec października w Bieruniu zamontowano stacje monitoringu jakości powietrza, działające w systemie Airly. Mierzą one poziom zanieczyszczeń w sześciu punktach na terenie miasta. Na stronie internetowej airly.eu lub w bezpłatnej aplikacji mobilnej można zawsze sprawdzić aktualny stan powietrza, którym oddychamy. Czytaj więcej - KLIKNIJ TUTAJ.

 

 

Powstała również specjalna zakładka na naszej stronie internetowej www.bierun.pl, na której można systematycznie sprawdzać jakość powietrza - KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ.

Zamontowano ponadto dwie tablice ledowe, które informują przechodniów i kierowców o aktualnym stanie powietrza. Znajdują się one przy ul. Krakowskiej (przy SP nr 1) i przy ul. Warszawskiej (przy SP nr 3).

 

 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry