Strona główna/Aktualności/Bezpieczniej na wypadek powodzi

Bezpieczniej na wypadek powodzi

Aktualności 18 Stycznia 2019

W Bieruniu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - główny podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie wodami na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i części małopolskiego, zakończył rozpoczęte we wrześniu 2018 roku inwestycje istotne dla poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Przemszy.

 

Prace prowadzone na obwałowaniach rzek Pszczynki oraz Wisły w dwóch lokalizacjach były długo wyczekiwane przez mieszkańców miejscowości Jedlina w gminie Bojszowy i Bieruń Czarnuchowice, które w 2010 roku zostały dotknięte przez powódź. Pod wodą znalazło się wówczas kilkaset budynków, doszło także do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków.

W ramach zakończonych właśnie inwestycji, kosztem blisko 2,3 mln zł gliwickie Wody Polskie zrealizowały dwa projekty: „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 - 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy” oraz „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu- Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko-lędziński - Etap I”.

Kluczowe dla prowadzonych prac były roboty w obrębie przepustów wałowych, które wyeliminowały zagrożenie wezbraniem wód dla okolicznych mieszkańców. Realizowane zadania stanowią jeden z elementów działań, podejmowanych przez PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, mających na celu wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarze swojej administracji.

Podobne wiadomości:

do góry