Strona główna/Aktualności/Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń

Aktualności 16 Czerwca 2020

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń” w dniach od 17.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Przedmiotowy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieruniu: KLIKNIJ TUTAJ, oraz z wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój 214) od poniedziałku do piątku w godzinach obsługi interesantów przez Urząd:

  • - poniedziałek: 8:00 - 16:00,
  • - wtorek-czwartek: 8:00 - 14:30,
  • - piątek: 8:00 - 13:00.

 W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny, osobistego wglądu do opracowania w siedzibie Urzędu, można dokonać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 032 708 09 69.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń pisemnie, na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń) z dopiskiem: Uwagi do „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bieruń, w terminie nie późniejszym niż do dnia 08.07.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski, zastrzeżenia i uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podobne wiadomości:

do góry