• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Plan zagospodarowania dla Starówki i Grobli - ponowne wyłożenie

Plan zagospodarowania dla Starówki i Grobli - ponowne wyłożenie

Aktualności 1 Lutego 2022

Przypominamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie obszaru Staromiejskiego i Grobli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ogłoszenie

Projekt miejscowego planu jest wyłożony do publicznego wglądu do 7 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Bieruniu przy ul. Rynek 14, (segment A, piętro II, pokój nr 204) w godzinach pracy Urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu. Można się z nim zapoznać także TUTAJ.

Uwagi dotyczące projektu miejscowego planu można składać do dnia 21 lutego 2022 r. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres urzad@um.bierun.pl, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Podobne wiadomości:

do góry