• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Ogłoszenie konkursu na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020

OGŁOSZENIE KONKURSU NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ W ROKU 2020 W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BIERUŃ W WARUNKACH DOMOWYCH

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA

działając na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.),

ogłasza:

konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w roku 2020 w zakresie rehabilitacji dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych

 1. Przedmiot konkursu
 2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie oferenta na realizację w 2020 r. programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z tereny Gminy Bieruń
  w warunkach domowych. Podstawą realizacji jest program polityki zdrowotnej przyjęty Uchwałą Nr XIII/14/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2019 r.
 3. W ramach programu przewiduje się objęcie świadczeniem ok. 40 dzieci niepełnosprawnych
  w przedziale wiekowym 0 - 18 lat. Adresatami docelowymi programu są dzieci ze znacznymi zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, które mają trudności z dotarciem do placówek ambulatoryjnych.

 

 1. Wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji programu zdrowotnego
 2. Spełnią wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń i dokumentów, których listę przedstawiono w Szczegółowych Warunkach Konkursu (SWK) oraz inne wymagania tam określone.
 3. Wskażą do realizacji programu Zespół Rehabilitacji Domowej, w skład którego wchodzą:
 • kierownik zespołu - lekarz rehabilitacji medycznej, posiadający doświadczenie
  w pracy - leczeniu dzieci, szczególne z MPD,
 • 5-7 fizjoterapeutów (magistrów rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii), posiadających min. dwuletni staż w prowadzeniu rehabilitacji dzieci, szczególnie z MPD.
 1. Szczegółowe Warunki Konkursu, w tym projekt umowy, obowiązujące formularze oferty, dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 (segment A, pokój nr 4)
  w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej bierun.pl.

Oferty można składać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 (kancelaria - parter) 
w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Ocena ofert nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja konkursowa w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU 38.47KB Plik: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
pdf Uchwała przyjęcie programu polityki zdrowotnej - rehabilitacja domowa 0.91MB Plik: Uchwała przyjęcie programu polityki zdrowotnej - rehabilitacja domowa
do góry