• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w gminie Bieruń

W Gminie Bieruń, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu, trwa realizacja kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa- edycja 2022”, na który pozyskano środki w wysokości 97 914,00 zł, pochodzące z Funduszu Solidarnościowego. Pozwoliły one na zapewnienie pomocy 10 rodzinom, sprawującym opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

które równocześnie posiadają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), wymagają wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub stale przebywają w domu.

Program ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Wsparcie ma charakter usługi świadczonej przez opiekunki, posiadające kwalifikacje zgodne z wymaganiami Programu, wskazane przez rodziny. Do końca lipca 2022 r. zrealizowano łącznie 802 godziny usługi.

Informacje o programie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, kontaktując się z koordynatorem programu:

Elżbieta Miś, tel: 32 708 04 74.

do góry