• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Rehabilitacja domowa dzieci niepełnosprawnych

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ GMINY BIERUŃ

Nazwa programu:  „UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BIERUŃ W WARUNKACH DOMOWYCH” w 2023 roku

Główny cel programu - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Bieruń, głównie poprzez polepszenie jakości życia oraz przywracanie sprawności, a także ograniczenie negatywnych skutków choroby i niepełnosprawności.

Adresaci programu - dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Bieruń w przedziale wiekowym 0 - 18 lat ze znacznymi zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, które mają trudności z dotarciem do placówek ambulatoryjnych. 

Uwaga!
Dla dzieci od  2. roku życia wymagane jest posiadanie orzeczenia  o niepełnosprawności, które dotyczy wskazanych zaburzeń. Dla dzieci młodszych posiadanie orzeczenia nie jest wymagane, jest to uwarunkowane jedną z podstawowych zasad polskiego modelu rehabilitacji, jaką jest wczesność zapoczątkowania rehabilitacji.

 

JAK DZIAŁA PROGRAM?

Świadczenia wykonywane są w domach dzieci niepełnosprawnych. Rehabilitację należy prowadzić wspólnie z udziałem członków rodziny/opiekunów, co ma zapewnić możliwość kontynuacji rehabilitacji pacjenta po zakończeniu cyklu zabiegów rehabilitacyjnych oraz ich systematyczność. Sugerowany czas trwania wizyty to min. 45 minut. Częstotliwość wizyt ustala Kierownik Zespołu Rehabilitacji indywidualnie do każdej osoby objętej świadczeniem. W ramach rehabilitacyjnych wizyt terapeutycznych będą przeprowadzane interwencje medyczne o naukowo udowodnionej skuteczności wciągnięte w normy Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9, dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

  • Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego powinien udać się w szczególności do lekarza rodzinnego, pediatry, neurologa, do którego dziecko uczęszcza o wystawienie skierowania na rehabilitację domową (wzór skierowania można pobrać poniżej).
  • Wypełnione przez lekarza skierowanie, należy dostarczyć do Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu, które następnie zostanie przekazane realizatorowi programu.
  • Kierownik Zespołu Rehabilitacji Domowej dokonuje analizy stanu chorego i ocenia zasadność udziału w programie. 
  • W przypadku zakwalifikowania dziecka do programu, realizator kontaktuje się telefonicznie na wskazany na skierowaniu numer z rodzicem/opiekunem dziecka niepełnosprawnego, w celu omówienia szczegółów wizyt domowych.

REALIZATOR PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

W konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bieruń w warunkach domowych” w 2023 roku wybrano ofertę;

„FIZJOTERAPIA mgr Przemysław Widzyk”
z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 69/5.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych, tel. 32 708 09 42.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf UCHWAŁA XII_7_2022 1.42MB Plik: UCHWAŁA XII_7_2022
pdf SKIEROWANIE 2023 343.59KB Plik: SKIEROWANIE 2023
do góry