• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Rehabilitacja domowa dzieci niepełnosprawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Bieruniu informuje, iż w roku szkolnym 2023/2024 dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizuje w dwóch formach:

  • zbiorowego, zorganizowanego, realizowanego przez przewoźnika oraz
  • indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej.

 

niepełnosprawni

 

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

1. Niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

2. Uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf UCHWAŁA XII_7_2022 1.42MB Plik: UCHWAŁA XII_7_2022
pdf Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej 179.39KB Plik: Wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej
pdf Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego 218.28KB Plik: Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego
do góry