Strona główna/Dla mieszkańca/Bezpieczeństwo/Jakość powietrza/III poziom ostrzegania - informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

Mieszkańcy Gminy Bieruń

III poziom ostrzegania - informacje o zagrożeniu i działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

POZIOM III

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności:

- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)

- osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc)

- osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodów przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą pojawić się u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności:

Osoby chore, osoby strasze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych: Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, a w szczególności:

  • prowadzone będą intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz pod kątem spalania odpadów
  • Straż Miejska przeprowadzać będzie kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi
  • wprowadzona zostaje darmowa komunikacja publiczna po uzgodnieniu zakresu z przewoźnikami (na terenie gminy Bieruń na stałe)
  • zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej
  • zaleca się ograniczenie stosowania kominków
do góry