• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Aktualności

Aktualność - 03.12.2019.

Bieruńska Spółka Wodna kończy zaplanowaną na 2019 rok konserwację rowów na terenie Gminy Bieruń. Rowy zostały wykoszone i częściowo odmulone. Usunięto porosty, krzaki i inne zanieczyszczenia, niejednokrotnie powstałe wskutek celowych bądź nie działań człowieka. Informujemy, że z roku na rok sytuacja się powtarza. Rowy zaśmiecane są odpadami kuchennymi, papierami, folią, stosami trawy skoszonej z posesji mieszkańców, materiałami budowlanymi. Na wywożenie śmieci i odpadów każdy mieszkaniec ma podpisaną umowę i wnosi opłaty, więc niezrozumiałą jest sytuacja, podczas której śmieci znajdują swe miejsce w wyżej wspomnianych rowach. Apelujemy również do posiadaczy gruntów rolnych, aby wykonując swe prace polowe bezpośrednio przy rowie, zostawić przynajmniej 50 cm odstępu jako koronę rowu. Zbyt bliska uprawa gruntu, tzn aż do skarpy powoduje obsuwanie się ziemi do rowu i tym samym jego zamulanie, niszczenie. Ponadto w rowach znajdujemy sznurki plastikowe, paliki, kostki słomy, taśmy biało - czerwone, gałęzie świeżo obcięte i rzucone na skarpę lub koronę rowu, a nawet pnie drzew z korzeniami. Tak zanieczyszczone urządzenia wodne znacznie podrażają jego konserwację. Brak stałej, systematycznej konserwacji prowadzi do tworzenia zastoisk wodnych, a przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień.

--

do góry