• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

Wydarzenia w dniu 15 Lutego 2024

Pozostałe Start naboru wniosków w ramach INICJATYWY LOKALNEJ

Data:
15 lutego 2024

Tak jak zapowiadaliśmy, rusza nowa inicjatywa obywatelska w Bieruniu. 15 lutego rozpocznie się nabór wniosków w ramach INICJATYWY LOKALNEJ, który potrwa do 29 lutego. Mieszkańcy mogą wnioskować do Burmistrza Miasta Bierunia o pomoc w realizacji zaplanowanych przez siebie przedsięwzięć deklarując również swój w tym udział. Wybrane przez Zespół Oceniający projekty zostaną wsparte przez Miasto finansowo, sprzętowo, infrastrukturalnie lub w jakiś inny sposób. Dowiedz się więcej!

 

Inicjatywa lokalna

 

Czym INICJATYWA LOKALNA różni się od Budżetu Obywatelskiego i innych tego typu inicjatyw?

Cechą wyróżniająca Inicjatywę lokalną od innych tego rodzaju inicjatyw społecznych jest charakter aktywności Mieszkańców. W przypadku tego narzędzia - udział Mieszkańców nie sprowadza się tylko do wyrażania opinii, głosowania, konsultowania, ale także do realnego działania (realizacji zaproponowanego zadania).

Oznacza to, że Mieszkańcy muszą się zaangażować poprzez świadczenie nieodpłatnej pracy społecznej (czyn społeczny), świadczenia rzeczowe (np. dostarczanie materiałów lub narzędzi) czy też wkład finansowy (część wartości zaproponowanego zadania).

 

Jakie projekty mogą być realizowane w ramach INICJATYWY LOKALNEJ?

Inicjatywa lokalna Miasta Bierunia dotyczyć może zarówno „Projektów twardych” (inwestycyjnych lub infrastrukturalnych) np.: remontów, napraw, renowacji, nasadzeń, koszenia, porządkowania zieleni, montażu małej architektury, jak i „Projektów miękkich”, jak organizacja wydarzeń kulturalnych, społecznych, artystycznych, charytatywnych, sportowych i turystycznych.

 

Przykłady:

  • Odmalowanie ławek w parku
  • Dosadzenie drzewek na skwerze i ich pielęgnacja na wczesnym etapie wegetacji
  • Remont odcinka chodnika (lub fragmentu parkingu)
  • Rekultywacja boiska
  • Renowacja placu zabaw
  • Montaż kosza na śmieci w wyznaczonej lokalizacji
  • Organizacja koncertu, wystawy, zawodów sportowych itp.

 

IL

 

 

Jak przebiegać będzie proces realizacji Inicjatywy lokalnej w Bieruniu?

W ramach inicjatywy lokalnej w Bieruniu w tym roku odbędą sie dwa nabory wniosków

  • pierwszy nabór: 15-29 lutego 2024 roku.
  • drugi nabór: 18-30 listopada  2024 roku

Ogólna pula środków finansowych przeznaczonych na realizację Inicjatywy lokalnej w Bieruniu w roku 2024 to 30 000 zł - po 15 000 zł na każdy z dwóch nabór wniosków.

 

Po zakończonym naborze wniosków powołany będzie Zespół Oceniający, który dokona oceny wniosków i wyboru, które z zaproponowanych przedsięwzięć otrzymają wsparcie Miasta Bierunia w realizacji.

 

Ocena wniosków dokonywana przez Zespół Oceniający odbywa się w sposób jawny, na podstawie kryteriów oceny zawartych w Uchwale Nr XI/9/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej, w terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

Więcej informacji na temat Inicjatywy lokalnej znajdziecie pod ponizszym linkiem:

 


Kultura ZAKOCHAJ SIĘ W BIERUNIU - wystawa prac Sławomira Bielaka

Miejsce:
Urząd Miejski w Bieruniu, Rynek 14
Data:
15 lutego 2024
Godzina:
W godzinach pracy Urzędu

Od 14 lutego w holu Urzędu Miejskiego w Bieruniu oglądać można wystawę fotografii bierunianina - Sławomira Bielaka. Wystawa nosi tytuł ZAKOCHAJ SIĘ W BIERUNIU i prezentuje uroki naszego Miasta. Jej wernisaż nastąpił w "Walentynki".

 

plakat


do góry