• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wkrótce rusza 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia

Wkrótce rusza 9. edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia

Aktualności 27 Maja 2024

W poniedziałek, 3 czerwca 2024 roku ruszy nabór wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia 2025. Mieszkańcy będą mieć 6 tygodni na złożenie wniosków. Jak co roku, wnioski składać będzie można w dwóch kategoriach - w kategorii Projektów Ogólnomiejskich (dużych) i w kategorii Projektów Małych, o znaczeniu lokalnym (tzw. "Pozostałych").

 

BO

Start dziewiątej edycji Budżetu Obywatelskiego nastąpi w czerwcu. Pierwszy etap naszej inicjatywy - przyjmowanie Waszych wniosków potrwa 6 tygodni. Nastepnie zrealizowany będzie etap drugi - etap  weryfikacji formalno-prawnej oraz merytorycznej złożonych projektów, który potrwa kolejne 6 tygodni.

We wrześniu zorganizowane zostaną spotkania z wnioskodawcami i Mieszkańcami w celu omówienia propozycji projektów i ostatecznego skonsultowania ich z ekspertami. Z końcem września znana będzie lista projektów poddanych pod głosowanie. Etap głosowania na projekty rozpocznie się 1 października i potrwa dwa tygodnie. Na początku listopada znane będą wyniki głosowania!

 

BO

 

 

Budżet Obywatelski - czym jest i co się wydarzyło do tej pory?

Budżet Obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy mogą współdecydować o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

 W telegraficznym skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie końcowym projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków, przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej.

Idea Budżetu Obywatelskiego doskonale wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i tzw. public governance, czyli współzarządzania miastem przez świadomych i aktywnych mieszkańców.

 

Budżet Obywatelski Miasta Bierunia 2016-2020

Budżet Obywatelski w Bieruniu, znany wcześniej pod nazwą „partycypacyjny”, po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku. W ramach pierwszych pięciu edycji tej inicjatywy wybrano do realizacji 87 projektów (21 w 2016 roku, 19 w 2017 roku, 24 w 2018 roku, 11 w 2019 roku i 12 w 2020 roku). Najliczniejszą grupę stanowiły projekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym, doposażenie w sprzęt bieruńskich OSP oraz remonty chodników.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego (BO 2016) Mieszkańcy zdecydować mogli o podziale kwoty 500 000 zł. W ostatniej edycji (BO 2020) do dyspozycji mieli aż 900 000 zł.

W roku 2020, decyzją Rady Miejskiej w Bieruniu, nie przeprowadzono kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia (B0 2021), z uwagi na trudną sytuację budżetową spowodowaną następstwami pandemii COVID-19 - UCHWAŁA NR V/12/2020 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/2/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Bierunia.

Budżet Obywatelski Miasta Bierunia 2022-2024

W roku 2021 Budżet Obywatelski został przywrócony i po raz szósty z powodzeniem przeprowadzony. Do realizacji na rok 2022 wybranych zostało 6 projektów - 1 ogólnomiejski i 5 małych. W roku 2022 odbyła się siódma edycja Budżetu Obywatelskiego. Również wówczas do realizacji wybranych zostało 6 projektów - 1 ogólnomiejski i 5 małych. W zeszłym roku (w roku 2023) pomyślnie zrealizowaliśmy ósmą edycję  Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji na rok 2024 wybranych zostało 7 projektów - 1 ogólnomiejski i 6 małych.

Zobacz jakie projekty zwyciężyły w zeszłym roku - KLIKNIJ TUTAJ.

 

wwwKLIKNIJ I PRZEJDŹ NA STRONĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

 

Budżet Obywatelski 2025

Rusza dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Zapraszamy do udziału w pierwszym etapie tegorocznej edycji - w etapie składania wniosków. Przez 6 tygodni - do 14 lipca mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji projektów. Zachęcamy do działania! Wejdźcie na: bierun.budzet-obywatelski.org. Szczegóły juz wkrótce.

 

Dlaczego warto realizować Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na przestrzeni 30 lat instytucji demokracji uczestniczącej. BO pozwala odgrywać mieszkańcom bezpośrednią rolę w decydowaniu na co i gdzie publiczne środki finansowe powinny być wydawane.

Warto podkreślić, że realizacja Budżetu Obywatelskiego w mieście niesie za sobą szereg korzyści dla całej wspólnoty lokalnej:

  • Lepsze gospodarowanie gminnym budżetem - inwestycje są ukierunkowane na realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczności lokalne. Władze samorządowe, dzięki lepszemu ich rozpoznaniu, mogą podejmować bardziej adekwatne decyzje.
  • Silniejsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania - dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim otoczeniu, mieszkańcy czują się z nim bardziej związani. Wzrasta również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
  • Edukacja mieszkańców - udział w tworzeniu budżetu daje mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrasta świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych.
  • Nowi liderzy społeczni - w tracie procesów partycypacyjnych wyłaniają się również nowi lokalni liderzy i aktywni mieszkańcy; osoby, które organizują działania wokół przedsięwzięć oraz zachęcają innych do zaangażowania.
  • Integracja społeczności lokalnej - współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliża do siebie ludzi, pozwala im poznać potrzeby i motywuje do wspólnego działania. Budżet obywatelski pobudza rozwój kapitału społecznego i świadomości obywatelskiej lokalnej społeczności.

 

Zobaczcie, jak dotychczas zmienił się Bieruń, dzieki Waszym pomysłom!

 

Projekty zrealizowane w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego

Budżet Obywatelski 2019 i 2020

 

 

Podobne wiadomości:

do góry