Strona główna/Aktualności/W Warszawie rozmawiano o S1

W Warszawie rozmawiano o S1

Ogłoszenia 14 Kwietnia 2016

W ostatnich dniach w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwaw Warszawie odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu Jerzym Szmitem dotyczące realizacji budowy drogi ekspresowej S1 - Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) - Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”).

W spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektor Departamentu Dróg Publicznych W MIIB Jarosław Waszkiewicz, senator RP Czesław Ryszka, burmistrz Bierunia Krystian Grzesica oraz burmistrz Lędzin Krystyna Wróbel.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się lokalnych władz z aktualnym stanem przygotowań do realizacji inwestycji oraz przekazanie stanowiska Rady Miejskiej w Bieruniu. Przypomnijmy, że temat budowy drogi ekspresowej S1 jest przedmiotem wieloletnich starań lokalnych środowisk, zarówno społecznych, jak i samorządowych. Powodem są zatłoczone i zakorkowane drogi krajowe i wojewódzkie, które przebiegają m.in. przez Bieruń. Brak drogi ekspresowej przekłada się na fatalne warunki życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja stanowi więc kluczowe połączenie komunikacyjne, które wpisuje się wprost w założenia krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.

Pomimo trudności, które powstawały na każdym etapie prac przygotowawczych planowanej inwestycji, w 2015 roku udało się ustalić jej ostateczny przebieg. W czerwcu 2015 r. został złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przebiegu drogi ekspresowej S1 w tzw. wariancie E, który uzyskał poparcie samorządów, a także powstał w wyniku porozumienia z przedsiębiorstwami górniczymi: Kompanią Węglową, KWK Brzeszcze oraz Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA. Inwestycja została także wpisana na podstawową listę Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przyjętą przez Radę Ministrów. Pomimo zaangażowania wielu osób i instytucji oraz podjęcia powyższych działań mijały kolejne miesiące, bez określonego konkretnego terminu rozpoczęcia prac związanych z budową drogi ekspresowej.

 Rozmowa o S1 Rozmowa o S1 Rozmowa o S1

Ten fakt był głównym powodem wizyty włodarzy Bierunia i Lędzin w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Z informacji które uzyskali wynika, iż ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji odbędzie się pod koniec 2017 r., a w pierwszym kwartale 2019 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Rozpoczęcie budowy drogi planowane jest w połowie 2020 r., która ma potrwać do 2022 r. Wszystko uzależnione jest od zagwarantowania finansowania oraz dotrzymania harmonogramu prac przygotowawczych. Koszt inwestycji szacowany jest na ponad 3,5 miliarda złotych.

mapa

do góry