Strona główna/Aktualności/Uwaga! Straż Miejska kontroluje paleniska

Uwaga! Straż Miejska kontroluje paleniska

Aktualności 19 Grudnia 2019

Straż Miejska w Bieruniu prowadzi regularne kontrole palenisk, pod kątem spalania w nich odpadów lub paliw, które są zabronione. Kontrole są szczególnie nasilone w dniach, w których ogłoszone są powiadomienia o złej jakości powietrza. W tym roku przeprowadzono 179 takich kontroli, w 8 przypadkach osoby ukarane zostały mandatami za spalanie w piecach substancji zabronionych!

Straż Miejska przypomina, że zabronione jest:

  • Spalanie w piecach jakichkolwiek odpadów
  • Spalania: węgla brunatnego i paliw stałych powstałych z wykorzystaniem tego węgla; mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%; biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%

 

W przypadku podejrzenia, że ktoś nie stosuje się do powyższych przepisów i spala w piecu substancje zabronione, prosimy zgłosić ten fakt pod nr alarmowy 986. Przeprowadzona zostanie tam kontrola.

 

 

 

Każdy strażnik miejski, przeprowadzający kontrolę, posiada przy sobie upoważnienie wystawione przez Burmistrza Miasta Bierunia, a z każdej kontroli sporządzany jest pisemny protokół.

 

Strażnik miejski, przeprowadzający kontrole, ma prawo do:

  • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
  • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 

Przypominamy, że udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy, stanowi przestępstwo.

Podobne wiadomości:

do góry