Strona główna/Aktualności/Tworzymy Muzeum Miejskie w Bieruniu

Tworzymy Muzeum Miejskie w Bieruniu

Aktualności 18 Lutego 2019

Trwają prace nad utworzeniem Muzeum Miejskiego w Bieruniu. Przypomnijmy, że formalnie muzeum istnieje od 1 października 2018 roku. Obecnie gromadzone są eksponaty do zbiorów muzealnych. Zachęcamy Państwa do ofiarowania pamiątek, zdjęć i akcesoriów dokumentujących dzieje Bierunia i jego mieszkańców.

Czekamy na: dokumenty, świadectwa, zdjęcia, pamiątki, modlitewniki, wydawnictwa religijne, elementy stroju ludowego i ubioru, przedmioty codziennego użytku, narzędzia rzemieślnicze i inne obiekty dokumentujące dzieje Bierunia i jego mieszkańców.

Interesują nas nie tylko obiekty materialne. Chętnie usłyszymy również opowieści o dawnym Bieruniu, o historii rodzin tutejszych i przybyłych z innych regionów Polski, o tradycjach, które Państwo kultywujecie.

 

 

O potrzebie powstania w Bieruniu muzeum, które gromadziłoby, przechowywało i udostępniało zabytki kultury, dokumenty, fotografie mówiące o dziejach i kulturze Bierunia, mówiło się od wielu lat. Liczne ślady, które świadczą o tym, jak powstawało miasto i jak się kształtowało nadal pozostają bowiem niedostępne dla szerszej publiczności. Skrywane w cieniu niszczeją, co może z kolei doprowadzić do utracenia szansy na poznanie dziejów miasta.

Rok temu podjęto decyzję o utworzeniu Muzeum Miejskiego w Bieruniu, które będzie nie tylko miejscem kontemplacji sztuki, ale także ośrodkiem kształcenia społeczeństwa w zakresie historii, kultury, a w tym również dziejów oraz kultury regionu i naszej małej ojczyzny - Bierunia.

 

 

 

 

PROCES ORGANIZOWANIA MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU (W ORGANIZACJI)

 1. Miasto Bieruń w styczniu 2018 r. podjęło działania zmierzające do utworzenia placówki muzealnej, której celem jest ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej w szczególności miasta Bierunia oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego jako części historycznej ziemi pszczyńskiej i Śląska. Założono, że Muzeum będzie zbierać zabytki i dokumenty ilustrujące dzieje lokalne, zwłaszcza zaś następujące zagadnienia:
 • życie codzienne mieszkańców Bierunia w przeszłości,
 • historia rodzin tutejszych i przybyłych z innych regionów Polski,
 • powstawanie miasta i jego rozwój,
 • dziedzictwo kulturowe Bierunia,
 • twórczość artystów związanych z Bieruniem i powiatem bieruńsko-lędzińskim.
 1. Na sesji w dniu 22.02.2018 r. Rada Miejska w Bieruniu przyjęła uchwałę intencyjną zmierzającą do utworzenia muzeum.
 2. Na sesji w dniu 23.03.2018 r. Rada Miejska w Bieruniu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) w celu uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. W kwietniu 2018 r. projekt statutu został przesłany do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w piśmie z dnia 30 maja 2018 roku (znak sprawy: DDK-WM.6020.19.2018.ZG) uznał projekt statutu Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) za uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Na sesji w dniu 30.08.2018 r. Rada Miejska w Bieruniu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia (z dniem 1.10.2018 r.) instytucji kultury Gminy Bieruń o nazwie Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) oraz nadania jej statutu.
 5. W grudniu 2018 r. Muzeum Miejskie w Bieruniu zostało wpisane do wykazu muzeów (listę tą prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

 

 

Rok temu rozpoczęto przygotowania do utworzenia pierwszego w dziejach miasta muzeum. W tym celu Urząd Miejski w Bieruniu ogłosił konkurs na stanowisko Głównego Specjalisty ds. utworzenia muzeum miejskiego. Konkurs ten wygrała Agnieszka Szymula.

 

AGNIESZKA SZYMULA: Sama mówi o sobie, że jest etnologiem z wykształcenia, z wyboru i z pasji. Posiada również rozległą wiedzę i doświadczenie, które pozwoli jej na prowadzenie tak odpowiedzialnej placówki. Jest absolwentką Uniwersytetów: Śląskiego (etnologia), Jagiellońskiego (Podyplomowe Studium Muzeologiczne) i Ekonomicznego w Katowicach (Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej). Była stypendystką Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2008 r. (realizacja projektu „Zebranie i opracowanie materiałów dokumentujących rok obrzędowy na historycznej ziemi pszczyńskiej”). Od 13. lat związana jest z muzealnictwem. W styczniu 2005 roku rozpoczęła pracę w nowo powstałym Muzeum Miejskim w Tychach. Była jednym z pierwszych pracowników instytucji i aktywnie uczestniczyła w pracach organizujących tyskie Muzeum od podstaw. Pełniła też rolę kustosza Muzeum Miejskiego w Tychach. Ponadto jest autorką wielu publikacji i wykładów dotyczących kultury ludowej województwa śląskiego, a także licznych wystaw etnograficznych, m.in.: „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej” (nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w kategorii „wystawy”), „Od myszy do cesarza wszyscy żyją z gospodarza. Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej” (wyróżnienie w 2016 r. w wyżej wymienionym konkursie).

 

O tym, jak istotna jest dla niej lokalna kultura i dziedzictwo świadczą również działania mające na celu przybliżenie ich mieszkańcom w niecodzienny, ciekawy sposób. Od 2010 r. organizuje wyjazdy propagujące śląskie dziedzictwo kulturowe (cykle: „Pokażę Ci Górny Śląsk”, „Pokażę Ci ziemię pszczyńską”, „Szlakiem tyskich kościołów”, „Szlakiem Architektury Drewnianej”), a także realizuje ogólnopolskie konkursy w zakresie sztuki ludowej. Agnieszka Szymula jest również pomysłodawczynią i koordynatorką projektów badawczych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej” oraz „Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego”, realizowanych przez Muzeum Miejskie w Tychach. Choć jest ona bardzo związana z Tychami, jak sama mówi, Bieruń jest bardzo ważnym miejscem na mapie jej dotychczasowej pracy zawodowej. Od lat prowadzi tutaj etnograficzne badania terenowe dokumentując wydarzenia z zakresu obrzędowości dorocznej czy stroju ludowego. Stale współpracuje z wieloma mieszkańcami Bierunia, którzy chętnie się dzielą wiedzą dotyczącą tutejszego dziedzictwa kulturowego i biorą udział w realizowanych przez nią projektach. Przykładem mogą tu być chociażby sesje fotograficzne ilustrujące dawne żniwa w Jajostach czy organizacja Dnia Powiatu Bieruńsko- -Lędzińskiego z udziałem bierunian. Ponadto tyszanie licznie uczestniczyli w organizowanych przez nią wycieczkach do Bierunia, podczas których zobaczyli oni m.in.: sanktuarium św. Walentego, ruchomą szopkę, Kopiec, Groblę czy Kirkut.

 

Po utworzeniu Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) Agnieszka Szymula pełnić zaczęła obowiązki dyrektora tej instytucji (w organizacji).

 

Zachęcamy do odsłuchania ciekawego wywiadu, którego Agnieszka Szymula udzieliła Radio Express FM - KLIKNIJ

 

 

 

Muzeum będzie obejmować swoją działalnością Bieruń - jego dzieje, kulturę i sztukę oraz dziedzictwo kulturowe powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Program merytoryczny bieruńskiego muzeum uwzględniać będzie również tło historyczne i kulturowe całej ziemi pszczyńskiej i Śląska, a także powiązania historyczne, gospodarcze i związki kulturowe z innymi regionami Polski oraz Czech, czy Niemiec. Zebrane zabytki i dokumenty ilustrować mają dzieje lokalne, zwłaszcza zaś następujące zagadnienia: powstawanie miasta i jego rozwój, życie codzienne mieszkańców Bierunia w przeszłości, dzieje miejscowych rodów, kulturę ludności rodzimej Bierunia, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i ziemi pszczyńskiej, twórczość artystów związanych z Bieruniem i powiatem bieruńsko-lędzińskim.

 

W planach na rok 2019 jest zbudowanie kolekcji muzealnej.

 

Wspólnie stwórzmy nasze Bieruńskie Muzeum!!!

 • Czekamy na Państwa w środy i w czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30
  Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) ul. Rynek 14, pokój 22 (budynek Urzędu Miejskiego w Bieruniu, segment B) - KLIKNIJ TUTAJ.
 • Aby umówić się w innym terminie, prosimy o kontakt: tel. 32 324 24 00, wew. 467, e-mail  

Podobne wiadomości:

do góry