• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Trwają konsultacje projektu Regionalny Plan Transportowy

Trwają konsultacje projektu Regionalny Plan Transportowy

Aktualności 22 Lipca 2022

Regionalny Plan Transportowy (RPT) to jeden z kluczowych dokumentów strategicznych o charakterze branżowym szczebla regionalnego. Wskazuje on na najważniejsze cele, działania oraz przedsięwzięcia, które powinny zostać zrealizowane do roku 2030 oraz 2055, tak aby możliwe było osiągniecie przyjętej w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" wizji rozwoju regionu w obszarze transportu, a także celów klimatycznych UE.

Kolejfot. Koleje Śląskie

 

Regionalny Plan Transportowy określa strategiczne cele w dziedzinie transportu i wykaz zaplanownaych inwestycji kolejowych, drogowych i innych związanych ztransportwem wraz z perspektywą ich realziacji. 

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne.

Projekt Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju - Transport, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 99 111, +48 (32) 77 99 115,
fax: +48 (32) 77 99 174 strategia-transport@slaskie.pl
z dopiskiem konsultacje Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego

 

Uwagi można przekazywać w terminie do 15 sierpnia 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Kategoria: powiązane pliki [8]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf projekt RPT 8.02MB Plik: projekt RPT
pdf Załącznik 1 Powiązanie zapisów SWOT z celami 44.8KB Plik: Załącznik 1 Powiązanie zapisów SWOT z celami
pdf Załącznik 2 Potoki samochodowe i pasażerskie w dobie - stan istniejący 8.42MB Plik: Załącznik 2 Potoki samochodowe i pasażerskie w dobie - stan istniejący
pdf Załącznik 3 Potoki samochodowe i pasażerskie w dobie - 2030 r. 7.79MB Plik: Załącznik 3 Potoki samochodowe i pasażerskie w dobie - 2030 r.
pdf Załącznik 4 Wykaz inwestycji szczebla krajowego 97.52KB Plik: Załącznik 4 Wykaz inwestycji szczebla krajowego
pdf Załącznik 5 Lokalizacja inwestycji szczebla krajowego i regionalnego 197.95KB Plik: Załącznik 5 Lokalizacja inwestycji szczebla krajowego i regionalnego
pdf Załącznik 6 Wykaz inwestycji szczebla ponadlokalnego 197.95KB Plik: Załącznik 6 Wykaz inwestycji szczebla ponadlokalnego
xlsx Załącznik 7 Działania i inwestycje a cele RPT 58.72KB Plik: Załącznik 7 Działania i inwestycje a cele RPT

do góry