• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Trwa asfaltowanie drogi wewnętrznej na osiedlu Chemików

Trwa asfaltowanie drogi wewnętrznej na osiedlu Chemików

Aktualności 10 Listopada 2023

Wre robota na drodze przy budynku gminnym, w którym mieści się Dzienny Dom SENIOR +. Obecnie trwa asfaltowanie odcinka jezdni przy budynkach nr 125-139. Przypomnijmy, że realizowane są tam dwa zadania, które ostatecznie uporządkują spory fragment infrastruktury drogowej na osiedlu Chemików. Pierwsze zadanie realizuje Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK "Piast -Ziemowit", w związku z wcześniejszą wymianą kanalizacji. Natomiast drugie, przy tej okazji -  Miasto Bieruń dla zakończenia całości remontu.

 

asfaltowanieAsfaltowanie wewnętrznej drogi w osiedlu Chemików

 

Warto przypomnieć:
 
  • Prace są prowadzone na zlecenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK "Piast -Ziemowit", ponieważ uszkodzenia drogi i sieci kanalizacyjnej powstały na skutek aktywności górniczej.  Dlatego też - dzięki staraniom Urzedu Miejskiego oraz zaangażowaniu radnego Piotra Świerkosza - koszty naprawy pokrywa Polska Grupa Górnicza.
 
  • Równolegle z pracami prowadzonymi przez PGG, Miasto Bieruń realizuje osobne zadanie, związane z remontem pozostałego odcinka drogi oraz budową chodnika wraz z nową podbudową i krawężnikami. 

 

asfalt

                                                                Asfaltowanie wewnętrznej drogi w osiedlu Chemików

 

Na zlecenie Miasta Bierunia prace realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "ROL-BUD" z Kobielic. Polegają one na remoncie dwóch odcinków drogi  - w zakresie wymiany nawierzchni jezdni wraz z podbudową i krawężnikami oraz przebudową chodnika. Chodzi o odcinek zniszczonej drogi w pobliżu budynku, gdzie mieści się Dzienny Dom SENIOR +. Wartość zadania to blisko 150 tysięcy złotych, a termin realizacji to - poczatej grudnia tego roku.

 

Miasto Bieruń podjęło się realizacji tego zadania w związku z faktem, że jednoczesnie realizowane są roboty związane z długo wyczekiwana naprawą nawierzchni jezdni na odcinku pomiędzy budynkami 125-139. Prac tych dokonuje Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK "Piast -Ziemowit" na wniosek BPiK.

 

asfaltAsfaltowanie wewnętrznej drogi w osiedlu Chemików

 

O co chodziło z tą drogą?

W sąsiedztwie osiedla Chemików kilkadziesiąt lat temu prowadzona była eksploatacja górnicza, co w efekcie doprowadziło do znacznych uszkodzeń sieci kanalizacyjnej na osiedlu. Nie bez wpływu na stan infrastruktury kanalizacyjnej jest też jej wiek - wykonana w technologii rur betonowych, podlegała przez lata wielokrotnym przebudowom. Aby sieć mogła być eksploatowana, wymagała regularnego czyszczenia i konserwacji, co powodowało wiele uciążliwości dla mieszkańców.

Po przeanalizowaniu rosnących kosztów utrzymania (częste awarie) i ryzyk związanych z dalszą eksploatacją kanalizacji, jej zarządca - Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. - podjął decyzję o konieczności wymiany odcinka pomiędzy blokami 125-139 przy ulicy Chemików. Spółka zawarła ugodę z Polską Grupą Górniczą, która zobowiązała się pokryć koszty wymiany kanalizacji ww. odcinka.

fotoDroga przed remontem

 

Aby jednak zrealizować zadanie zgodnie z warunkami narzuconymi przez Miasto Bieruń, a mianowicie odtworzyć na pełnej szerokości nawierzchnię jezdni zniszczonej podczas wymiany sieci - kopalnia zmuszona była zlecić wykonanie dokumentacji projektowej. Okazało się bowiem, iż pierwotna warstwa asfaltu ma różne grubości, a co gorsze, ułożona jest bezpośrednio na podłożu stanowiącym często piasek lub kostkę betonową. Odtworzenie nawierzchni na takiej podbudowie nie rokowało szans na jej dłuższe użytkowanie, bardzo szybko wystąpiłyby spękania i ubytki. Żaden wykonawca nie udzieliłby również gwarancji na tak przeprowadzone roboty.

Podjęto zatem jedyną racjonalną decyzję: aby droga mogła przez lata służyć mieszkańcom konieczne jest wykonanie odpowiedniej podbudowy, a następnie położenie warstw asfaltowych: wiążącej i ścieralnej. Powyższe, ze względu na koszty znacznie wyższe niż pierwotnie zakładano, wymusiło jednak przeprowadzenie przez kopalnię postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych. To zaś w efekcie znaczne wydłużyło czas odtworzenia drogi.

 

Wykonana w technologii rur PVC typ G SN8 (typ ciężki) kanalizacja sanitarna to gwarancja jej trwałości i odporności na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej, a także niezawodność jej działania. Etap pierwszy zatem zakończono.

Etap drugi, którym było odtworzenie nawierzchni drogi na solidnej podbudowie, z uwagi na podane wyżej uwarunkowania, ruszyło dopiero we wrześniu tego roku. Planowo realizacja całego zadania zakończy się w listopadzie tego roku.

 

fotoDroga przed remontem

 

 

Prace realizowane przez Miasto Bieruń w tym samym czasie, w którym swoją inwestycję realizuje Polska Gróupa Górnicza sprawią, że zadanie to zostanie ostatecznie dopełnione i zamknięte. Duży odcinek drogi w osiedlu Chemików zyska nowy blask i nową funkcjonalność.

 

Podobne wiadomości:

do góry