• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Szkody górnicze - bezpłatne porady prawne w Bieruniu

Szkody górnicze - bezpłatne porady prawne w Bieruniu

Aktualności 20 Marca 2019

Od 2 kwietnia w Bieruniu organizowane będą bezpłatne porady prawne dotyczące kwestii szkód górniczych. 

 

Bezpłatne porady prawne w sprawie szkód górniczych świadczyć będzie Kancelaria Prawna 24H. Aby z nich skorzystać wystarczy zadzwonić i umówić się na konkretną godzinę, tel. 728838858.

 

Spotkania odbędą się w Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu ul. Turystyczna 1 (I p.), w dniach 2, 9, 16, 23, 30 kwietnia 2019 oraz w majowe wtorki od godz.15:00 do 18:00

 

 

 

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze?

Odszkodowania za szkody górnicze - Polska jest jednym z największych producentów węgla kamiennego, a serce całego przedsięwzięcia stanowi Śląsk. Większość zasobów tego minerału, zwanego również „czarnym złotem”, znajduje się właśnie na Śląsku i stanowi jego symbol.

Niestety działalność górnicza nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Jej skutkiem są często niekorzystne i - w wielu przypadkach - nieodwracalne zmiany.

 

Do skutków działalności górniczej zaliczamy:

  • poeksploatacyjne deformacje powierzchni terenu - deformacje ciągłe (niecka obniżeniowa) oraz deformacje nieciągłe (szczeliny, zapadliska);
  • wstrząsy i tąpnięcia górotworu spowodowane działalnością górniczą;
  • zmiany stosunków wodnych wód powierzchniowych jak i podziemnych;
  • degradację środowiska spowodowaną wytwarzaniem odpadów i składowaniem ich na powierzchni;
  • degradację terenów rolnych, leśnych i krajobrazu;
  • zanieczyszczenie wód powierzchniowych;
  • wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń w postaci gazów i pyłów;
  • szkodliwy hałas.

 

Ruch zakładu górniczego ma również wpływ na nieruchomości i powoduje liczne szkody - wielu mieszkańców nawet nie zdaje sobie sprawy, że za pęknięcia na ich ścianach, odchylenia budynków, czy zniszczone schody odpowiada właśnie kopalnia, nawet jeśli jest już nieczynna.

Szkody górnicze nie zostały zdefiniowane ustawowo. Mianem szkody na ogół określa się wszelki uszczerbek w dobrach lub interesach prawnie chronionych, jakiego poszkodowany doznał wbrew swojej woli. Szkoda górnicza będzie więc takim uszczerbkiem, czyli negatywną zmianą w dobrach, który został spowodowany przez działalność zakładu górniczego.

Szkoda górnicza jest często nazywana deformacją nieciągłą, czyli takim uszkodzeniem powierzchni ziemskiej, które charakteryzuje się występowaniem zapadlisk, pęknięć, szczelin itp. Deformacje te przyczyniają się do uszkodzeń w postaci pęknięć na ścianach, murach, drogach, czy też odchyleń budynków, zniszczonych schodów i ogrodzeń, jak również zalania budynku wodą gruntową.

Obowiązujące przepisy pozwalają na dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze. Naprawienie szkód jest obecnie uregulowane ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, a w kwestiach nieuregulowanych ww. ustawą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawodawca idzie jednak na rękę osobom dotkniętym przez ten problem i wprowadził szereg ułatwień w porównaniu do uregulowań znajdujących się w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona dochodząca naprawienia szkody górniczej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, czyli opłat od pism czy wydatków na biegłego - koszty te ponosi tymczasowo Skarb Państwa, a Sąd zasądza sumę poniesionych kosztów od strony, która przegrała sprawę. Oznacza to, że nie trzeba wykładać własnych pieniędzy i sprawa jest w zasadzie darmowa.

Częstym problemem jest ustalenie, kto w ogóle jest odpowiedzialny za szkody, zwłaszcza, gdy kopalnia nie wydobywa już węgla. Zgodnie z przepisami za szkodę odpowiada przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia szkody ma prawo prowadzić działalność górniczą na danym terenie (tzw. „odpowiedzialność absolutna”).

 

Co w przypadku, gdy żaden przedsiębiorca nie prowadzi już działalności górniczej?

Ustawa przewidziała również i taką okoliczność - poszkodowany może wytoczyć powództwo przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez odpowiedni organ nadzoru górniczego.

Przy dochodzeniu odszkodowania za szkody górnicze w pierwszej kolejności trzeba próbować „dogadać się z kopalnią”, co często okazuje się ciężkie, ponieważ kopalnie twierdzą, że to „nie ich rejon” lub zwlekają z oględzinami, czy też wydaniem swojego stanowiska. Często też zaniżają wartość lub zakres szkody (z czego przeciętna osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy) i proponują remonty, które wykonywane są z dużym opóźnieniem i jak najmniejszym kosztem.

W praktyce cały proces dochodzenia odszkodowania (łącznie z ustaleniem, kto odpowiada za szkodę) okazuje się dość skomplikowany, a trzeba się spieszyć, ponieważ sprawa przedawnia się po upływie 5 lat od chwili, kiedy dowiedziało się lub można było się dowiedzieć o szkodzie. Należy pamiętać, że złożenie wniosku do kopalni nie przerywa biegu przedawnienia.

 

Zadzwoń już dziś i umów się na bezpłatne spotkanie z doświadczonymi prawnikami, na którym dowiesz się, jak kompleksowo rozwiązać problem szkód górniczych i uzyskać godziwe odszkodowanie za szkody górnicze - tel. 728838858.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 2 kwietnia 2019 r. od godz. 15:00 do 18:00 (I p.).

Kolejne spotkania odbędą się w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 18:00.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych - ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń

 

Źródło: http://www.kancelariaprawna24h.pl

Podobne wiadomości:

do góry