Strona główna/Aktualności/Modernizacja oczyszczalni ścieków na półmetku

Modernizacja oczyszczalni ścieków na półmetku

Aktualności 19 Marca 2019

Połowa nowej oczyszczalni ścieków jest już gotowa. Wszystkie procesy technologiczne regulowane są obecnie przez system komputerowy. Aktualnie w ramach inwestycji prowadzone są prace ziemne związane z makroniwelacją terenu.

 

Przypomnijmy, że od 2017 roku w Bieruniu realizowany jest projekt pn. "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ulicy Soleckiej".

 

Beneficjentem projektu i jego koordynatorem jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Celem głównym projektu jest ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie naszego miasta, poprzez przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków. Warto podkreślić, że obiekt ten był już przestarzały i wymagał kompleksowej modernizacji. Infrastruktura towarzysząca wchodząca w skład sytemu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków była już bardzo zużyta.

 


W ramach realizacji projektu zwiększy się liczba ludności korzystającej z ulepszonego sytemu oczyszczania ścieków komunalnych, ograniczona zostanie ilość substancji szkodliwych powstających w procesie oczyszczania ścieków (w tym substancji organicznych i biogennych), a ponadto nastąpi znaczna poprawa efektywności energetycznej obiektu.

 

 

 

 

Mimo zimy roboty budowlane na terenie oczyszczalni przy ulicy Soleckiej prowadzone były bez przeszkód. Realizowano prace ziemne związane z makroniwelacją terenu. Zasypano już rowy cyrkulacyjne, a cały teren znacznie podniesiono. Oczyszczalnia zajmować będzie docelowo hektar. To o ponad połowę mniej niż dotychczas. Wszystkie prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Całkowita wartość projektu: 16 398 476,65 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 999 071,13 zł.
Wartość dofinansowania - 8 499 210,46 zł

 

Postępy w realizacji projektu śledzić można na dedykowanej tej inwestycji stronie internetowej - KLIKNIJ TUTAJ. 

Podobne wiadomości:

do góry