• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Ruszają prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu za Groblą

Ruszają prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu za Groblą

Aktualności 4 Listopada 2022

Ruszyły prace projektowe związane z zagospodarowaniem terenu za Groblą na cele sportowo-rekreacyjne. Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał umowę z pracownią architektoniczną, na mocy której do grudnia 2023 roku powstanie koncepcja projektowa oraz kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej”.

umowaWykonawcą umowy będzie firma LIGAS ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA

ŁUKASZ LIGAS z siedzibą w Bieruniu

 

Z Groblą sąsiaduje malowniczy teren - nieużytki rolnicze, na których w wyniku szkód górniczych samoistnie powstały zbiorniki wodne. Chciałoby się powiedzieć, że w ten sposób przypomina o sobie Wielki Staw Bieruński. Dzisiejsze zalewiska są oczywiście jedynie namiastką dawnego ogromnego zbiornika hodowlanego, jednak zostały zasiedlone przez liczne gatunki ptactwa. A i bieruńskie utopce na pewno czują się tam świetnie.

Blisko 3 lata temu miasto przejęło nieodpłatnie ponad 7 hektarów gruntu pomiędzy Groblą i DK44 i chce stworzyć tam rodzaj parku. Projektant przygotuje dwa warianty koncepcji, które skonsultowane zostaną z Mieszkańcamiw celu dokonania wspólnego wyboru. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach - z uwzględnieniem preferencji Mieszkańców, którzy aktywnie włącza się w proces decyzyjny.

 

Wartość podpisanej umowy to 147 tysięcy złotych.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

  • koncepcji w minimum dwóch wariantach
  • projektów budowlano-wykonawczych dla każdej branży,
  • Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
  • mapy do celów projektowych,
  • kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.

 

GroblePonad  7 hektarów obszaru zagospodarowanych zostanie na cele sportowo-rekreacyjne

 

W tym roku rozpocznie się I etap zagospodarowania terenu pomiędzy Grobla i ul. Turyńską - prace nad koncepcja i projektem, co jest pokłosiem wieloletnich starań prowadzonych przez gminę i wspieranych przez Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia. W grudniu 2019 roku gmina nieodpłatnie przejęła 7,5 hektara gruntu, który zobowiązała się zagospodarować. Docelowo miasto zamierza zagospodarować 28 hektarów, ale to dalekosiężne plany.

Już dzisiaj Grobla to rodzaj parku na wale ziemnym, po którym prowadzi malownicza ścieżka wśród drzew. Jednak miasto planuje inwestycje w zagospodarowanie kolejnych jej części, a także w obszar zamknięty pomiędzy Groblą, ul. Turyńską i ul. Chemików. Dziś to nieużytki, ale w najbliższych latach  mają zmienić się w park, ze ścieżkami spacerowymi i elementami infrastruktury rekreacyjnej.

Ale Grobla to nie tylko zielony teren do spacerów. To pamiątka po czasach, gdy w Bieruniu istniał największy staw rybny na Śląsku, a gospodarka rybna stanowiła ⅔ dochodów Państwa Pszczyńskiego. Wał ziemny usypano w XVI wieku i umożliwił on powstanie Wielkiego Stawu Bieruńskiego (miał 2500 ha powierzchni), a zarazem chronił mieszkańców Bierunia przed wodą. Globla jest drugą najstarszą budowla w Bieruniu i zabytkiem inżynierii budownictwa ziemnego.

 O należyte upamiętnienie tej niezwykle ważnej karty w historii miasta od lat zabiegało Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia. Starania czyniła też gmina. Dotychczas powstał szlak historyczny na odcinku Grobli pomiędzy ul. Chemików i Krakowską. Plany są bardziej ambitne, lecz na przeszkodzie do ich realizacji stały przez wiele lat regulacje własnościowe gruntów.

W pobliżu, prawdopodobnie u zbiegu Grobli z ul. Chemików ma zostać wygospodarowane miejsce na umieszczenie pamiątkowego głazu (został pozyskany dla miasta przez Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia) i informacji wskazującej na lokalizację historycznej Orlej Górki.

 

 

Podobne wiadomości:

do góry