• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Praca na zastępstwo w Straży Miejskiej

Praca na zastępstwo w Straży Miejskiej

Aktualności 16 Czerwca 2021

Straż Miejska w Bieruniu poszukuje pracownika administracyjnego na czas zastępstwa. Zachęcamy do składania ofert.  

oferta pracy

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną pracownika w Straży Miejskiej w Bieruniu zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika proszone są o składanie swoich aplikacji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr tel. 32 216 37 27, do siedziby Straży Miejskiej w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 lub mailowo pod adres:   w terminie do 22 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.

 

Opis stanowiska pracy i zakres wykonywanych zadań:

  • Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy): Straż Miejska w Bieruniu, ul. Władysława Jagiełły 1.
  • Określenie stanowiska pracy: Pracownik administracyjny Straży Miejskiej
  • Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności;
  • Wymiar czasu pracy: pełny etat;
  • Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas zastępstwa: zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy.

Wymaganie niezbędne:

  • Obywatelstwo polskie;
  • Wykształcenie średnie;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Umiejętność obsługi komputera (programy word, excel).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  •  prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej;
  • prowadzenie stanu zmniejszeń i zwiększeń materiałów objętych ewidencją ilościową;
  • kontrola terminowości wpłat nałożonych mandatów;
  • sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych za nieuregulowane mandaty karne kredytowane;
  • sporządzanie i ewidencjonowanie korespondencji;
  • rozliczanie eksploatacji radiowozów służbowych znajdujących się na stanie Straży Miejskiej, kontrola prowadzenia dla nich dokumentacji;
  • prowadzenie stanu zmniejszeń i zwiększeń wartości początkowej środków trwałych;
  • sporządzanie sprawozdań zgodnie z zasadami rachunkowości;
  • prowadzenie archiwum dokumentów Straży Miejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • prowadzenie dokumentacji związanej z ustawą o dostępnie do informacji publicznej;
  • przygotowanie planów rzeczowych do realizacji oraz planu zamówień publicznych;
  • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego związanych z pracą na stanowisku.

 Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny,
  • CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru o którym mowa w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Kserokopie/skany dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru.

 

Podobne wiadomości:

do góry