Strona główna/Aktualności/Plany Inwestycyjne Gminy Bieruń

Plany Inwestycyjne Gminy Bieruń

Aktualności 19 Października 2018

Informujemy, jakie inwestycje będą wykonane w Bieruniu w najbliższym czasie. Są to zadania do których gmina posiada już gotową dokumentację projektową, będące na etapie projektowania lub będące na etapie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na realizację.

 1. Zaprojektowana została przebudowa ulicy Łysinowej (od torów kolejowych) oraz ulicy Marcina wraz z budową ścieżki rowerowej łączącej ulicę Marcina z nowo wybudowanym parkingiem przy ulicy Licealnej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy obu tych dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

  W przypadku otrzymania dofinansowania (wyniki znane będą w grudniu br.) zadanie w całości zrealizowane będzie w roku 2019. Natomiast w przypadku nie otrzymania dofinansowania planuje się realizację tej inwestycji w etapach.
 2. Na zlecenie gminy opracowano program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania pn.: Kierunek „Paciorkowce” - rozwój terenów zielonych w mieście Bieruń - utworzenie przestrzeni rekreacyjno-parkowej.

  Złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek jest obecnie oceniany.
 3. Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej.

  Na zlecenie gminy opracowano audyty energetyczne oraz program funkcjonalno - użytkowy. Złożono też wniosek na dofinansowanie zadania związanego z kompleksową termomodernizacją pięciu obiektów gminnych:
  • Tzw. Hamrowizna
  • Budynek byłego przedszkola przy ulicy Warszawskiej (obecnie Świetlica Środowiskowa i Modelarnia)
  • Budynek Przedszkolny na Ścierniach
  • Budynek SP1 (byłe Gimnazjum nr 2) przy ulicy Licealnej.
  • Budynek przy ulicy Chemików 139

   Wniosek złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Obecnie jest oceniany.
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlach domów wielorodzinnych.

  Gmina opracowała dokumentację projektową i uzyskała niezbędne pozwolenia na modernizację oświetlenia w następujących miejscach:
  • BIERUŃ NOWY:
   • ulica Korfantego wraz z ulicami bocznymi
   • ulica Sucharskiego
   • ulica Starowiślana
   • ulica Zuchowa
   • ulica Budzyńskiej
   • ulica Soplicy
   • ulica Diamentowa
   • ulica Satynowa
   • ulica Zabrzeg
   • ulica Patriotów
   • ulica Niedługa
   • ulica Jedwabna
   • ulica Kossaka
   • ulica Piastowska
   • Wzdłuż drogi krajowej 44 (od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulica Granitową do mostu na rzece Wiśle)
   • Wzdłuż drogi wojewódzkiej DW934 (od skrzyżowania ul. Wawelskiej z ul. Warszawską do granicy Gminy Bieruń z Gminą Chełm Śląski) - trwają jeszcze prace projektowe
  • BIERUŃ STARY:
   • ulica Chemików (od NITROERG S.A do DK44)
   • ulica Sportowa
   • ulica Schillera
   • ulica Solidarności
   • ulica Fałata
   • ulica Księżycowa
   • ulica Spacerowa
   • ulica Bratków
   • ulica Narcyzów
  • ŚCIERNIE:
   • ulica Działkowców
   • ulica Piaskowcowa
   • ulica Bazaltowa
   • ulica Marglowa
   • ulica Pszenna
   • ulica Wapienna
   • ulica Dolomitowa
   • ulica Grafitowa
   • ulica Kamienna
   • ulica Skalna
   • ulica Bogusławskiego (do granicy z Gminą Lędziny)

    Ponadto gmina opracowała audyty energetyczne sieci oświetleniowych dla prawie 30 obszarów w mieście. Powyższe dokumenty będą stanowić załącznik do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 5. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej na osiedlu Homera. Droga ta skomunikuje parking znajdujący się wewnątrz osiedla Homera z ulicą Oświęcimską.
 6. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę połączenia pieszo - rowerowego pomiędzy ulicą Dyrdy, a ulicą Mielęckiego.
 7. Projektowana jest sygnalizacja świetlna wraz z przejściem dla pieszych na ulicy Warszawskiej, która skomunikuje osiedle Granitowa z ulicą Kościelną.

  Złożono już wniosek do Wojewody Śląskiego o zgłoszenie robót budowlanych na I etap przedsięwzięcia, który obejmuje m.in. budowę sygnalizacji świetlnej oraz odcinków chodników. II etap zadania, polegający na zaprojektowaniu odcinków ciągów pieszych wzdłuż ulicy Kościelnej jest obecnie kończony.

  Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, gmina przystąpi do wyboru wykonawcy i budowy sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych.
 8. Na zlecenie gminy projektowana jest realizacja inwestycji drogowych związanych z przebudową ulicy Świerczynieckiej, ulicy Domy Polne oraz ulicy Szynowej bocznej wraz z budową nowych odcinków tych dróg. Zadanie projektowane jest w oparciu o tzw. Specustawę Drogową.
 9. Na zlecenie gminy projektowana jest budowa drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulica Hodowlaną, co otworzy kolejne obszary Specjalnej Strefy Ekonomicznej na nowych inwestorów.
 10. Na zlecenie gminy opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy odcinka ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej, od CIG do ulicy Zarzyna. Zdobyto już środki zewnętrzne na realizacje tej inwestycji. Zadanie będzie wykonane w formule „Zaprojektuj - wybuduj”.
 11. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz zdobyto dofinansowanie na budowę oświetlenia drogi rowerowej od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki. Zadanie będzie wykonane w formule „Zaprojektuj - wybuduj”. Oświetlenie będzie oparte o innowacyjny system nadążny.
 12. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Latochy oraz ulicy Słowackiego (od ulicy Spyry do skrzyżowania z ulicą Latochy).
 13. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Piastowskiej wraz zaprojektowaniem miejsc parkingowych przy ulicy Kossaka.
 14. Zaprojektowano oraz zdobyto środki zewnętrzne na budowę ciągu pieszo - jezdnego oraz ciągu pieszo - rowerowego po starym śladzie ulicy Wylotowej. Skomunikuje on ulicę Wylotową z ulicą Lędzińską (pod wiaduktem DK44).
 15. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę strzelnicy sportowej przy KS „Piast”.
 16. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kopcowej.
 17. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę bocznej drogi ulicy Bijasowickiej.
 18. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na modernizację oświetlenia zewnętrznego na ulicach Letniej i Wiosennej.
 19. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej, która skomunikuje ulicę Granitową z blokiem nr 5.
 20. Na zlecenie gminy opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę "Miasteczka ruchu drogowego" na osiedlu Granitowa (w miejscu obecnego starego boiska asfaltowego).
do góry