• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia

Aktualności 31 Sierpnia 2021

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Borowinowej. Przeznaczenie nieruchomości: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

ogłoszenie

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza pierwsze publiczne nieograniczone przetargi ustne na:
Sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Borowinowej, wpisanych do księgi wieczystej
nr KA1T/00011364/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, tj. działki nr 1554/229, 1555/229,
1556/229, 1590/229, które zgodnie z obowiązującymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Borowinowej, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej
w Bieruniu nr VIII/7/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - 3 M.

Przetarg na sprzedaż działek odbędzie się w dniu
7 października 2021 r. 
Termin wpłaty wadium wyznacza się do dnia
30 września 2021 r. w kasie Urzędu Miejskiego
lub w formie przelewu bankowego na konto: ING S.A. 89 1050 1399 1000 0090 3058 4701. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany nr konta bankowego.


Szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń do pzretargu do pobrania poniżej. 

Kategoria: powiązane pliki [9]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek przy ul. Borowinowej 714.81KB Plik: Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek przy ul. Borowinowej
pdf Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1590_229 400.75KB Plik: Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1590_229
pdf Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1556_229 387.63KB Plik: Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1556_229
pdf Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1555_229 386.06KB Plik: Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1555_229
pdf Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1554_229 385.41KB Plik: Załącznik nr 1 - mapa zasadnicza 1554_229
pdf Wzory oświadczeń do przetargu 1590_229 740.25KB Plik: Wzory oświadczeń do przetargu 1590_229
pdf Wzory oświadczeń do przetargu 1556_229 740.25KB Plik: Wzory oświadczeń do przetargu 1556_229
pdf Wzory oświadczeń do przetargu 1555_229 740.25KB Plik: Wzory oświadczeń do przetargu 1555_229
pdf Wzory oświadczeń do przetargu 1554_229 740.25KB Plik: Wzory oświadczeń do przetargu 1554_229

Podobne wiadomości:

do góry