• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Oferty pracy!

Aktualności 19 Grudnia 2023

Burmistrz Miasta Bierunia ogłosił nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Poszukiwany jest inspektor nadzoru ds. elektrycznych oraz inspektor nadzoru ds. drogowych.

 

LINK DO OGŁOSZENIA I - KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO OGŁOSZENIA II - KLIKNIJ TUAJ

 

 

oferta

 

Inspektor nadzoru ds. elektrycznych

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 stycznia 2024 roku.
1) w formie elektronicznej na adres e-mail urzad@um.bierun.pl lub skrzynkę ePuap/Bierun/SkrytkaESP wypełniając załączony formularz dostępny na stronie internetowej urzędu. Skany wymaganych dokumentów należy dołączyć w formie załączonego pliku,
2) w formie papierowej w Kancelarii Urzędu, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń,z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów".

 

Inspektor nadzoru ds. drogowych

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 stycznia 2024 roku.
1) w formie elektronicznej na adres e-mail urzad@um.bierun.pl lub skrzynkę ePuap/Bierun/SkrytkaESP wypełniając załączony formularz dostępny na stronie internetowej urzędu. Skany wymaganych dokumentów należy dołączyć w formie załączonego pliku,
2) w formie papierowej w Kancelarii Urzędu, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń,z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. drogowych w Wydziale Inwestycji i Remontów".

 

 

Więcej informacji - kliknij tutaj.

 

Podobne wiadomości:

do góry