• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Oferty pracy!

Aktualności 27 Listopada 2023

Burmistrz Miasta Bierunia ogłosił nabory na wolne stanowiska urzędnicze: w Wydziale Inwestycji i Remontów oraz w Biurze Zarządządzania Mieniem. Zachęcamy do składania ofert!

Poszukiwany jest inspektor nadzoru ds. elektrycznych - na oferty czekamy do 5 grudnia oraz pracownik w Biurze Zarzadzania Mieniem - na oferty czekamy do 8 grudnia.

 

LINK DO OGŁOSZENIA I - KLIKNIJ TUTAJ

LINK DO OGŁOSZENIA II - KLIKNIJ TUAJ

 

 

oferta

 

Inspektor nadzoru ds. elektrycznych

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2023 r.
1) w formie elektronicznej na adres e-mail urzad@um.bierun.pl lub skrzynkę ePuap/Bierun/SkrytkaESP wypełniając załączony formularz dostępny na stronie internetowej urzędu. Skany wymaganych dokumentów należy dołączyć w formie załączonego pliku,
2) w formie papierowej w Kancelarii Urzędu, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń,z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów".

 

Urzednik w Biurze Zarządzania Mieniem:

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2023 r.

1) w formie elektronicznej na adres e-mail urzad@um.bierun.pl lub skrzynkę ePuap/Bierun/SkrytkaESP wypełniając załączony formularz dostępny na stronie internetowej urzędu. Skany wymaganych dokumentów należy dołączyć w formie załączonego pliku,
2) w formie papierowej w Kancelarii Urzędu, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Zarządzania Mieniem”.

 

Więcej informacji - kliknij tutaj.

Więcej informacji - kliknij tutaj.

Podobne wiadomości:

do góry