Strona główna/Aktualności/Lista projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Lista projektów poddanych pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

Aktualności 25 Sierpnia 2019

Zakończył się etap weryfikacji formalno-merytorycznej projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia 2020. Trwają przygotowania do głosowania, które rozpocznie się w poniedziałek, 2 września o godzinie 9.00.

 

Pozytywnie zaopinowanych zostało 28 projektów, z czego 4 mają charakter ogólnomiejski, a 24 to projekty mniejsze (lokalne). Przypominamy, że mieszkańcy będą głosować oddzielnie na projekty ogólnomiejskie i oddzielnie na projekty pozostałe. W obu głosowaniach do rozdysponowania będą mieli po 10 punktów.

Trwa jeszcze okres odwołań od dezyzji o zaakceptowaniu bądź odrzuceniu wniosków z przyczyn formalnych lub merytorycznych, zatem lista projektów poddanych pod głosowanie może się nieznacznie zmienić.

 

Przypominamy, że głosowanie trwać będzie w dniach 2 września - 15 września. Głosy oddawać będzie można poprzez platformę internetową - KLIKNIJ TUTAJ, bądź poprzez papierowe karty do głosowania.

 

 

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE PODDANE BĘDĄ POD GŁOSOWANIE:

 

Projekty: Ogólnomiejskie (kwota): Pozostałe (kwota):
Ławki z koszami na ścieżce rowerowej BN-BST (Montaż 8 ławek i koszy na śmieci przy ścieżce rowerowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z Kościelną do Starego Bierunia)   25 000
Pomnik dziecka utraconego (Postawienie "Pomnika Dziecka Utraconego" na cmentarzu komunalnym w Bieruniu przy ul.Soleckiej. Miejsce już wyznaczone. Inicjatywa pozwala na stworzenie miejsca, w którym rodzice w bólu po stracie będą mogli pójść upamętnić swoje dziecko. Możliwość zapalenia znicza i pozostawienia kwiatów.)   19 000
Wiata rowerowa przy przedszkolu nr 2 (Projekt dotyczy budowy wiaty rowerowej na obszarze należącym do gminy Bieruń umiejscowionym przy przedszkolu nr 2 w Bieruniu ul. Warszawska 230. Monitoring miejsca i przedszkola)   36 900
Spacerkiem w Kulturę (Celem projektu jest upiększenie oraz dostosowanie terenu Regionalnego Centrum Kulturalno-Gospodarczego "Remiza" przy ul. Remizowej 19 do odbywania spacerów, odpoczynku oraz organizacji imprez plenerowych. Projekt zakłada odnowienie podłogi sceny amfiteatru, nasadzenie zieleni na obrzeżach terenu, montaż ławek i koszy na śmieci oraz drewnianych rzeźb utopców. Zakłada także zakup ławo-stołów oraz krzeseł do widowni przed amfiteatrem, zakup plenerowego nagłośnienia, tablic wystawowych, oświetlenia, a także innego drobnego sprzętu)   93 960
Klub Malucha na bogato (Projekt dotyczy zakupu wyposażenia Klubu Malucha, który działa w Bieruniu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2018 roku. Zakup wszelkiego rodzaju gier, zabawek, pomocy dydaktycznych sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego oraz animacyjnego. Projekt będzie realizowany w głównej mierze w Domu Kultury "Gama" przy ul. Chemików oraz również opcjonalnie sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć Klubu w budynku Świetlicy Wsparcia Dziennego "Iskierka" przy ul. Warszawskiej)   21 000
ORLIK NA CHEMIKÓW (Projekt polega na montażu na istniejącym boisku asfaltowym nawierzchni bezpiecznej - trawy syntetycznej. Umożliwi to korzystanie z obiektu wszystkich chętnych niezależnie od pogody. Aktualnie w rejonie osiedla Chemików nie ma obiektu o takiej nawierzchni. Projekt ten będzie realizowany na obiekcie KS Unia Bieruń Stary m.in na działkach 901/77 i 899/73. Bieruń ul. Chemików 40) 200 000  
Chodnikiem bezpieczniej (Projekt przewiduję budowę chodnika na obszarze osiedla wielorodzinnego Chemików. Chodnik rozpoczynał będzie swój bieg w sąsiedztwie wspólnoty przy ul. Chemików 93-95 i podążał w kierunku wspólnoty przy ul. Chemików 113-115 i dalej w kierunku sklepu Euro zlokalizowanego w sąsiedztwie drogi powiatowej ul. Chemików. Przewiduje się, że szerokość chodnika będzie wynosić około 2,0 m, zaś powierzchnia to około 175-195 m2. Chodnik będzie ułożony z kostki betonowej - behaton o wysokości do 8cm, o kolorze szarym wraz z zabudową krawężników na całej jego długości)   100 000
Granitowa dla wszystkich (Projekt polega na przeprowadzeniu działań - małych inwestycji na całym terenie Osiedla Granitowa w Bieruniu.
Przewiduje się:
- zakup i montaż wiaty rekreacyjnej i grilla publicznego w rejonie nowo powstałego boiska do petanque;
- zakup i montaż ławek w ustalonych miejscach gminnych na osiedlu;
- zakup i montaż kwietników na słupach oświetleniowych na osiedlu;
- monitoring parkingu i boiska, 2 kamery obrotowe, nawiarzchnia bezpieczna na placu zabaw na działce nr 624/118)
  100 000
Siłownia napowietrzna wraz z altaną (Projekt zakłada budowę siłowni napowietrznej oraz altany w bliskiej okolicy istniejącego placu zabaw przy remizie OSP Czarnuchowice, Mięleckiego 1A, Bieruń Nowy)   36 500
Zatopieni w zieleni (Wniosek dotyczy rewitalizacji parku przy ulicy Remizowej i Kossaka w Bieruniu Nowym - część nieogrodzona, ogólnodostępna. Projekt zakłada profesjonalne wykonanie planu zagospodarowania przestrzeni /architekt, projektant/, w którym znalazłyby się: zadbane i oryginalne ścieżki, imitujące drewniany bruk, albo z kamienia; kwiaty- byliny, krzewy. Montaż ławek, miniścianka wspinaczkowa, ścieżka edukacyjna, iluminacja świetlna, fontanna ogrodowa, czy kurtyna wodna)   99 000
SUCHĄ STOPĄ (Projekt zakłada wyrównanie i utwardzenie kamieniem - tłuczniem drogi prowadzącej do zbiorników położonych przy ulicy Wiślanej służącej mieszkańcom Bierunia oraz zakup drewnianej wiaty. Rejon ul. Wiślanej, od firmy Granitex - zakład kamieniarski do lasu (w kierunku wałów na rzece Wiśle), pomiędzy zbiornikami zlokalizowanymi w dzielnicy Bijasowice. Lokalizacja wiaty - w sąsiedztwie zbiorników, dokładna lokalizacja zostanie wskazana po wykonaniu drogi)   31 500
Budowa placu zabaw na Zabrzegu (Projekt polega na budowie placu zabaw w dzielnicy Zabrzeg. 
Stworzenie oferty do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.
Elementy projektu:
1. Dokumentacja projektowa
2. Plac zabaw z elementami małej architektury oraz urządzeniami do ćwiczeń (np. rowerek, orbitrek, itp)
  70 000
Bieruńska pompa wody - Hamrowizna (Projekt dotyczy rekonstrukcji pompy wodnej zlokalizowanej na terenie Hamrowizny.
Pompa zostanie usytuowana na wykonanym fundamencie w ramach obecnie realizowanego "estetycznego zagospodarowania Hamrowizny". 
  25 000
Bezpieczny ratownik cz. III - większa ochrona dla strażaka (Projekt ma na celu kontynuację realizacji programu „Bezpieczny ratownik” z roku 2017 i 2018. Projekt "Bezpieczny ratownik cz. III " zakłada zakup specjalistycznych hełmów ochronnych, które wchodzą w skład środków ochrony osobistej strażaka. OSP w Bieruniu Nowym z siedzibą w Bieruniu Nowym przy ul. Remizowej 19)   5 500
OSP Zawsze gotowe (Projekt dotyczy zakupu 6 kompletów specjalnego bojowego umundurowania strażackiego wraz z niezbędnym wyposażeniem osobistym. Remiza OSP Bieruń Stary)   37 560
Bezpiecznie - Szybko - Skutecznie! (Projekt ma na celu zakup specjalistycznego wielozadaniowego urządzenia gaśniczo-tnącego o nazwie "COBRA". COBRA jest to generator mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją zimnego cięcia wodą. Urządzenie pozwala w trakcie trwania akcji gaśniczej podać minimalną ilość wody przy maksymalnych możliwościach jej wykorzystania przy bardzo dużym ciśnieniu. OSP w Bieruniu Nowym przy ul. Remizowej 19) 200 000  
Szanuj trawniki, depcz chodniki, sadź kwiaty - SP nr 3 (Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni - Osiedle Węglowa -w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu ze strefą odpoczynku, wiatą rowerową oraz zakup ozdoby świątecznej. Zagospodarowanie terenu będzie polegać na:
- wykonaniu nawierzchni,
- remoncie schodów,
- zakupie i posadzeniu ozdobnych roślin: np. drzewek, krzewów i kwiatów, winobluszczy, pracach ziemnych,
- stworzeniu kompozycji kwiatowej,
- wykonaniu ozdobnego trawnika,
- zakupie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice, pergole) w celu stworzenia funkcjonalnego miejsca odpoczynku,
- postawieniu wiaty rowerowej,
- oraz zakupie gigantycznej, świecącej ozdoby świątecznej)
199 999  
Profesjonalna Ochotnicza Straż Pożarna (Projekt zakłada doposażenie OSP w Bieruniu Nowym w profesjonalne elektronarzędzia akumulatorowe, które będą wykorzystywane podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego miasta. OSP w Bieruniu Nowym przy ul. Remizowej 19)   6 000
Remiza miejsce spotkań mieszkańców Bierunia (Projekt ma na celu zakup krzeseł i stołów na sale znajdująca się nad garażami OSP w Bieruniu Nowym ul. Remizowa 19. Dzięki doposażeniu sali w niezbędny sprzęt każdy z mieszkańców będzie mógł wynająć salę na własne potrzeby organizacyjne tj. imprezy okolicznościowe, wystawy, szkolenia, prezentacje itp.)   10 000
Porządkowanie osiedla (Projekt zakłada realizację potrzeb, które poprawią funkcjonowanie osiedla oraz jego estetykę, pomoże usprawnić funkcjonowanie osiedla. Zakup ławek, koszy na śmieci, ogrodzenie placu zabaw, rabata kwiatowa, siłownia zewnętrzna. Lolalizacja: Plac zabaw na osiedlu Homera w Bieruniu. Siłownia zewnętrzna na łące przy ul. Oświęcimskiej)   90 000
Dokończenie remontu chodnika ul. Oświęcimska (Dokończenie remontu chodnika biegnącego wzdłuż ul. Oświęcimskiej do granic miasta z Tychami. Poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych.
Wymiana płyt betonowych na kostkę brukową.
Chodnik po lewej stronie idąc od granic z Tychów w kierunku ul. Mlecznej)
  53 000
Poprawa estetyki LATO ZIMA Kościelna i Barbary (Projekt polegał będzie na upiększeniu ulicy Kościelnej i Barbary - okolice Kościoła Św. Barbary w Bieruniu poprzez zakup i montaż
- 20 sztuk ozdób świątecznych
- 20 sztuk donic wiszących RAC ROCK FLOWERS F6 wraz z wkładką napowietrzającą i montażem - wykonaniem pełnego ukwiecenia. Projekt realizowany będzie na działkach gminnych ul. Kościelnej i Barbary - Działki nr 450/60,69 i 451/60,84. Projekt realizowany będzie na słupach oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Bieruń)
  54 000
Nakładka asfaltowa ulicy Okrężnej (Nałożenie nakładki asfaltowej na utwardzoną część drogi Okrężnej w Bieruniu. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu)   80 000
Kulturalne wakacje (Kulturalne wakacje - to półkolonie dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu Bierunia.
Pięć dni zajęć opiekuńczych, językowych, plastycznych i sportowych.
Półkolonie w godzinach 9.00-13.00 z zapewnieniem posiłku. Realizacja: w Domu Kultury Gama w Bieruniu ul. Chemików 45, wyjścia na basen przy SP 1 w Bieruniu, kino, Tychy)
  4 990
"PUMPTRACK - ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY, BUDOWA MODUŁOWEGO TORU DLA JEDNOŚLADÓW" (Projekt obejmuje budowę modułowego pumptracku czyli wyboistego toru dla jednośladów, w kształcie pętli, w bezpośrednim sąsiedztwie skateparku i boiska sportowego użytkowanego przez KS Piast).  200 000  

Aktywnie na osiedlu - dla Juniora i Seniora (Dla Juniora - projekt zakłada zakup nowego urządzenia Quarter Pipe na skate parku oraz działania skierowane do dzieci i młodzieży, które będą mogły nauczyć się jazdy i ewolucji na rolkach, desce, hulajnodze, a w letnie sobotnie przedpołudnia pod okiem animatorów czasu wolnego będą uczestniczyć w grach i zabawach.Miejską bibliotekę wyposażymy w planszówki do wypożyczenia na pochmurne wieczory. Zadbamy o bezpieczeństwo na osiedlowej górce, która zimą jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży.

Dla Seniora - Zorganizujemy wycieczkę krajoznawczą, by seniorzy mogli zobaczyć nowe zakątki naszego kraju. Dodatkowe warsztaty z dietetykiem i pielęgniarką, pomogą zadbać o zdrowie.

Z myślą o odpoczynku - o otoczenie zadbamy montując ławki, kosze i stojaki na rowery).

  99 995

SPORTOWE OSIEDLE CHEMIKÓW (Projekt polega na realizacji małych inwestycji infrastrukturalnych w rejonie Osiedla Chemików. 
Przewiduje się:montaż nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw za DK Gama, montaż instalacji nawodnienia płyty głównej boiska na obiekcie Klubu Sportowego Unia Bieruń Stary i montaż piłkochwytów pomiędzy boiskami.

   100 000
Zimowe uciechy na górce (Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy Przedszkolu nr 1 w Ścierniach. Powstanie na nim górka saneczkowa.
Teren zostanie ogrodzony i oświetlony).
   80 000

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektów w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dostępne są na stronie: bierun.budzet-obywatelski.org. Zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony.

 

 

W poniedziałek, 26 sierpnia, o godzinie 17.00  w Urzędzie Miejskim odbędzie sie spotkanie, na którym zaprezentowane zostaną propozycje projektów do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia. Na spotkaniu projektodawcy będą mieli okazję opowiedzieć mieszkańcom o swoich propozycjach i zaprezentować je w dowolny sposób. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Podobne wiadomości:

do góry