Strona główna/Aktualności/Ku pamięci zmarłych samorządowców - w Święto Samorządu Terytorialnego

Ku pamięci zmarłych samorządowców - w Święto Samorządu Terytorialnego

Aktualności 27 Maja 2020

27 maja - na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku - obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm RP w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. - Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

 

27 maja kierownictwo Urzędu Miejskiego w Bieruniu, z Burmistrzem Krystianem Grzesicą na czele, udało się na cmentarz w Bieruniu Starym, by zapalić znicz i złożyć kwiaty na grobach trzech niedawno zmarłych bierunian, których zasługi dla rozwoju naszego miasta jako jednostki samorządu terytorialnego są niezaprzeczalne.Tym symbolicznym gestem podkreślony został szczególny szacunek naszej społeczności do osób, których nie ma już niestety wśród nas, a których działania przyczyniły się do uzyskania, a następnie rozwoju samorządności Bierunia.

 

Symboliczne znicze na grobach zmarłych bieruńskich samorządowców to wyraz szacunku do historii naszego miasta oraz chęci utrwalenia pamięci po ludziach, którym Bieruń zawdzięcza samodzielność administracyjną, a także szybki rozwój gospodarczy, infrastrukturalny, społeczny i kulturalny.

Upamiętnieni zostali: Jan Wieczorek, Jan Czempas i Krystyna Janota.

 

JAN WIECZOREK

Jan Wieczorek urodził się 5 października 1933 roku w Bieruniu, zmarł 9 lutego 2019 roku. 

W swym życiu pełnił wiele ważnych samorządowych funkcji. Był prezesem bieruńskiego Klubu Sportowego Unia (1966-1991), bezpartyjnym radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (1980-1989), radnym miejskim, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Tychy (1990-1991), przewodniczącym Rady Miejskiej Bierunia (1991-1998, 2002-2006 r.). To m.in. dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu Bieruń w 1991 r. odzyskał samodzielność administracyjną.

Ponadto, jako społecznik, był bardzo zaangażowany w wiele bieruńskich spraw. Miłośnik historii Bierunia i skarbnica wiedzy dotyczącej zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości miasta. Był przewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia Nadania Praw Miejskich Bieruniowi, a w 1987 r. założył Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia pełniąc przez wiele lat funkcję przewodniczącego organizacji. Aktywnie wspierał inicjatywy i inspirował do działania wielu bierunian. Był osobą pełną pomysłów i energii, potrafił przekonać i pozyskać innych do realizacji swych wizji, często wykraczających poza horyzont zwykłego widzenia. To m.in. dzięki jego staraniom uznano św. Walentego patronem Bierunia, a kościół pod wezwaniem Świętego podniesiono do rangi sanktuarium. Swoimi działaniami dawał przykład niezwykłej troski o dobro społeczne. 

 

 

 

 

JAN CZEMPAS

Dr hab. Jan Czempas urodził się w 1948 roku w Bieruniu, zmarł 5 stycznia 2019 roku.

Był absolwentem, a następnie wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cenionym ekonomistą, znawcą samorządu.

Wykładał w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości UE w Katowicach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie. Był autorem ponad 60 ekspertyz oraz publikacji naukowych na temat sytuacji finansowej miast i gmin, a także promotorem ponad 500 prac dyplomowych.

Był orędownikiem odzyskania samodzielności administracyjnej przez Bieruń. Dwukrotnie został członkiem Rady Miejskiej w Bieruniu. Był też radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

 

 

KRYSTYNA JANOTA

Krystyna Janota pracowała w Urzędzie Miejskim od roku 1992. Zmarła 7 marca 2018 roku.

Od roku 2007 pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów. W okresie jej urzędowania oddano do użytku wiele ważnych inwestycji miejskich, m.in.: Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze przy ul. Remizowej, nową remizę OSP w Czarnuchowicach, nową drogę do terenów inwestycyjnych przy Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej-Podstrefie Tyskiej w Bieruniu oraz zmodernizowany budynek „Triady” przy ul. Jagiełły.

Warto podkreślić, że w trakcie pełnienia przez Panią Janotę funkcji Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów zrealizowano w Bieruniu ważne inwestycje związane z budową i modernizacją placówek oświatowych. Do najważniejszych z nich zaliczyć trzeba: termomodernizację Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia przy ul. Warszawskiej, rozbudowę i modernizację Przedszkola nr 1 przy ul. Chemików, termomodernizację Przedszkola nr 2 przy ul. Warszawskiej, a także budowę nowego Przedszkola nr 3 przy ul. Bocianiej.

Na konto ogromnych sukcesów zawodowych Krystyny Janoty zapisać należy również liczne zadania, które osobiście nadzorowała w latach, w których nie zajmowała jeszcze stanowiska Naczelnika Wydziału. Były to m.in.: budowa Komendy Powiatowej Policji, przebudowa i modernizacja Urzędu Miejskiego oraz oddanie do użytku Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

 

Podobne wiadomości:

do góry