• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia

Aktualności 11 Października 2022

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych, w celu uzyskania opinii, uwag i propozycji zmian dotyczących projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia.

 

Konsultacje społeczne

 

Projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia wraz z formularzem konsultacyjnym są dostępne:

 1. na stronie internetowej - bierun.pl  (szczegóły poniżej)
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.bierun.pl,
 3. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu z siedzibą przy ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój 302 w godzinach urzędowania.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Bieruń. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Bieruń oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2022 r.,
 • Termin zakończenia konsultacji: 17 października 2022 r. dla organizacji pozarządowych oraz 23 października 2022 r. dla mieszkańców Gminy Bieruń

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

 1. Możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, wyłożonym do wglądu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu z siedzibą przy ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, pokój 302 w godzinach urzędowania oraz opublikowanym na stronie internetowej www.bierun.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.bierun.pl ,
 2. Przyjmowanie opinii, uwag i propozycji zmian za pomocą formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.bierun.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w jednej z wymienionych form:

 • w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu,
 • w wersji papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
 • w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: .


Wyrażenie opinii możliwe jest również w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/z2HSna3Nh9t1Vfo77

 

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport, który podlega opublikowaniu do 30 dni od zakończenia przedmiotowych konsultacji społecznych:

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. Na stronie internetowej bierun.pl.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób/podmiotów.

Link do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia:
https://bip.bierun.pl/prawo/zarzadzenia-burmistrza/B.0050.183.2022/idn:13858


W załączeniu (do pobrania poniżej):

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia, wraz z projektem uchwały
 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
 • Formularz konsultacyjny w formacie .pdf
 • Formularz konsultacyjny w formacie .doc

Kategoria: powiązane pliki [4]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie wraz z projektem uchwały - nagrody 2.46MB Plik: Zarządzenie wraz z projektem uchwały - nagrody
pdf Ogłoszenie w sprawie konsultacji - nagrody 105.64KB Plik: Ogłoszenie w sprawie konsultacji - nagrody
pdf Formularz konsultacyjny - nagrody 155.43KB Plik: Formularz konsultacyjny - nagrody
docx Formularz konsultacyjny - nagrody 19.82KB Plik: Formularz konsultacyjny - nagrody

Podobne wiadomości:

do góry