• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

Bezzwrotne dotacje na założenie działalności

Aktualności 21 Kwietnia 2021

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pt. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • Są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
  • zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

 

 

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

  • szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;
  • doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;
  • wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:

- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

- do 2.600,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego nawet przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

plakat

 

 

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W terminie naboru, który jest publikowany na stronie - KLIKNIJ TUTAJ - należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie - KLIKNIJ TUTAJ - poprzez jedną z form o której mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

 

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?

KLIKNIJ TUTAJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podobne wiadomości:

do góry