• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/English/The Town/Meritorious for the Town/Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia

Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia powstało 27 września 1999 r. na bazie Komitetu Obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Bieruniowi. Organizacja ta bezpośrednio przyczyniła się do odzyskania samodzielności administracyjnej Bierunia w 1991 r. Znacząca liczba członków Komitetu weszła do władz samorządowych miasta, które poza organizacją od podstaw działalności administracyjnej, główny nacisk położyła na nadrobienie zaległości w infrastrukturze społecznej i technicznej. Lata samodzielności przyniosły znaczący wzrost warunków życia w mieście. Od początku swojego funkcjonowania Stowarzyszenie działało również na rzecz podnoszenia rangi Bierunia i propagowania jego walorów historycznych. Pod przewodnictwem Stowarzyszenia powstały tzw. „Zeszyty bieruńskie" opisujące historię miasta i jego liczne dziedziny życia. Do roku 2009 ukazało się 50 takich pozycji. Dzięki podjętej inicjatywie członków Komitetu z udziałem gmin: Bierunia, Bojszów, Chełmu Śląskiego, Imielina i Lędzin w 1998 r. powołano powiat ziemski tyski, który z kolei przekształcił się w powiat Bieruńsko-Lędziński z siedzibą w Bieruniu.

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/1/2002 z 30.07.2002 r.

do góry