• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

The Sacred Heart church

Další svatyní je kostel Nejsvatějšího Srdce Pána Ježíše postavený v roce 1910 protestanty bydlícími na území Bieruňe. Tehdejší svatyně měla 160 míst k sezení. Po dlouhém úsilí byla dne 21. června 1922 svatyně zakoupena katolíky za cenu 200 tisíc německých marek. Farnost v Novém Bieruňi byla ustanovena dne 29. července 1925. Ve stejném roce byla svatyně rozšířena přístavbou a vysvěcena. Po válce v roce 1948 byl kostel rozšířen přístavbou o druhou zákrystii a také byl zvětšený chór. Svatyně měla hlavní oltář v barokním stylu a vedlejší oltáře byy posvěceny Matce Boží a sv. Josefovi vyrobeny dílnou Sklorza ze Starého Bieruňe. Z důvodu pokoncilních reforem a zvětšujícího se počtu věřících bylo změněno uspořádání interiéru kostela. Byly odstraněny: sloupky zábradlí, kazatelna, vedlejší oltáře a hlavní oltář.

V současnosti se v hlavní části presbytáře nachází postava Nejsvatějšího Srdce Pána Ježíše autorství krakovského umělce Josefa Rapału. Postava byla posvětěna již v roce 1958. Na vedlejších zdích kostela jsou umístěny obrazy Křížové Cesty vytvořeny Janem Nygou v roce 1949, jenž jsou kopií „Křížové Cesty" Fuggla. Vpravo od presbytáře se nachází oltář Matky Boží Čenstochovské a památkový obraz sv. Josefa s Děťátkem Ježíše. Na levé straně můžeme vidět obrazy znázorňující Milosrdního Ježíše a Ježíšův Křest.

do góry