Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa

The Sacred Heart church

Další svatyní je kostel Nejsvatějšího Srdce Pána Ježíše postavený v roce 1910 protestanty bydlícími na území Bieruňe. Tehdejší svatyně měla 160 míst k sezení. Po dlouhém úsilí byla dne 21. června 1922 svatyně zakoupena katolíky za cenu 200 tisíc německých marek. Farnost v Novém Bieruňi byla ustanovena dne 29. července 1925. Ve stejném roce byla svatyně rozšířena přístavbou a vysvěcena. Po válce v roce 1948 byl kostel rozšířen přístavbou o druhou zákrystii a také byl zvětšený chór. Svatyně měla hlavní oltář v barokním stylu a vedlejší oltáře byy posvěceny Matce Boží a sv. Josefovi vyrobeny dílnou Sklorza ze Starého Bieruňe. Z důvodu pokoncilních reforem a zvětšujícího se počtu věřících bylo změněno uspořádání interiéru kostela. Byly odstraněny: sloupky zábradlí, kazatelna, vedlejší oltáře a hlavní oltář.

V současnosti se v hlavní části presbytáře nachází postava Nejsvatějšího Srdce Pána Ježíše autorství krakovského umělce Josefa Rapału. Postava byla posvětěna již v roce 1958. Na vedlejších zdích kostela jsou umístěny obrazy Křížové Cesty vytvořeny Janem Nygou v roce 1949, jenž jsou kopií „Křížové Cesty" Fuggla. Vpravo od presbytáře se nachází oltář Matky Boží Čenstochovské a památkový obraz sv. Josefa s Děťátkem Ježíše. Na levé straně můžeme vidět obrazy znázorňující Milosrdního Ježíše a Ježíšův Křest.

do góry