• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Kościół św. Bartłomieja

The church of st. BartholomewKromě kostelík sv. Valentýna se v Bieruni nachází ještě dva památkové kostely. První z nich je kostel sv. Bartloměje Apoštola, o němž byla první zmínka zapsána Janem Dlugošem v jeho „Knize platů" (Liber Beneficiorum), kolem roku 1450. V presbytáři svatyně se nachází hlavní oltář z jejím patronem sv. Bartolomějem. V hlavní lodi na obou její stranách se nacházejí dva vedlejší oltáře. První - posvěten Nejsvatější Panně Marii pocházející z roku 1859 byl vytvořen na základě obrázků Jana Gajdu - známého slezského malíře, sochaře a spisovatele místním stolařem Ignácem Chudzikovským. Na oltáři se nachází obraz Matky Boží Bieruňské ze XVI. století. Druhý z vedlejších oltářů byl rovněž zaprojektován a proveden stejnými umělci, je posvěten sv. Josefovi. V jižní lodi kostela se nachází oltář sv. Kříže zaprojektován v roce 1949 knězem Jiřím Schneidrem z Osvětimi. Na stěně nad oltárem se nachází velký dřevěný vyřezávaný kříž. Osoba Krista pochází z Ameragu v Bavorsku (rok 1872). Z obou stran kříže byly na konzolích umístěny postavy sv. Jana Evangelisty a Bolestné Matky Boží. V presbytáři se nachází křtitelnice pocházející z roku 1730 s kamenným základem, zděnou zdobenou mísou a dřeveným víkem, která podle Katalogu Uměleckých Památek v Polsku pochází z roku 1929. Na zadních zdích příčné chrámové lodi jsou zavěšeny dva obrazy pocházející z XVIII. století, jenž jsou vytvořeny dle vzoru Rubensových díl - „Poklona pastýřů" a „Poklona tří králů".

do góry