• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

OSP Czarnuchowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnuchowicach została powołana 17 kwietnia 1954 r. Dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy strażaków tej jednostki, systematycznie uzupełniano wyposażenie w sprzęt gaśniczy oraz pozyskano samochód. Z powodu braku remizy strażackiej, zarówno wóz strażacki jak i pozostały sprzęt przechowywany był na

posesji prywatnej a zebrania strażackie i posiedzenia Zarządu OSP odbywały się w szkole podstawowej. OSP Czarnuchowice spełniała w tym czasie niezwykle ważną rolę. W okresie żniw strażacy zabezpieczali punkty omłotowe. Stale prowadzili kontrole wałów przeciwpowodziowych oraz przepustów wałowych. Po roku 1990 w ramach gminy Bieruń, jednostka OSP Czarnuchowice pozyskała nowocześniejszy sprzęt i wybudowano prowizoryczną remizę strażacką. OSP Czarnuchowice stale pełni służbę na rzecz lokalnej społeczności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i powodziowego - ratując życie ludzi oraz chroniąc ich mienie. W czasie powodzi w 1997 roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu strażaków tej jednostki, nie było ofiar w ludziach a straty w inwentarzu zwierząt domowych ograniczono do minimum.

Uchwała Rady Miejskiej nr IV/8/2008 z 30.04.2008 r.

do góry