• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

KWK "Piast"

KWK „Piast" została uruchomiona 4 grudnia 1975 r., jako 17-sta kopalnia zbudowana w Polsce po II wojnie światowej. Jej uruchomienie zaowocowało stworzeniem tysięcy nowych miejsc pracy i powstaniem dwóch dużych osiedli mieszkaniowych przy ul. Granitowej oraz Węglowej.

W latach największej węglowej koniunktury kopalnia zatrudniała prawie 11.000 osób i wydobywała 8 mln ton węgla rocznie. Rozpoczęty w 1998 roku proces restrukturyzacji całej branży sprawił, że ilość pracujących zaczęła szybko maleć, aby obecnie ustabilizować się na poziomie 7.000 osób. Od początku istnienia kopalni podatki wnoszone przez ten zakład są największą pozycją dochodową w corocznym budżecie miasta. W swej wieloletniej historii kopalnia „Piast" wpisała się w realia miasta stając się jej integralną częścią. Nazwa kopalni kojarzona jest z Bieruniem, promując go na terenie całego kraju i za granicą. Żywa jest pamięć o strajku z grudnia 1981 r., gdy znaczna część załogi kopalni protestowała na głębokości 650 m przeciw decyzjom o wprowadzeniu stanu wojennego.

Ludzie, którzy przed laty związali swój los z Bieruniem, stworzyli swoim dzieciom doskonałe warunki kształcenia w dobrze zorganizowanej i wyposażonej Szkole Podstawowej i Szkole Górniczej. Ta druga z czasem stała się Powiatowym Zespołem Szkół kształcącym na poziomie szkoły średniej setki młodzieży z Bierunia i okolic.

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/10/2006 z 27.07.2006 r.

do góry