• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Mgr inż. Wojciech Czech

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/5/1991 z dnia 27 listopada 1991r.

Urodził się 10 marca 1945 r. w Katowicach - Dębie. Po zdaniu matury w 1962 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku, w latach od 1962 r. do 1968 r. studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera architekta. Równolegle studiował w charakterze wolnego słuchacza w Instytucie Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił wiele funkcji zawodowych, naukowych, społecznych i politycznych. Pracował m.in. w: Warszawskim Instytucie Urbanistyki i Architektury (1968 r. - 1974 r.), Warszawskim Instytucie Kształtowania Środowiska (1974 r. - 1986 r.), Politechnice Śląskiej (1986 r. - 1992 r.), Warszawskim Ośrodku Dokumentacji Zabytków (1994r. - 1996r.), Wydawnictwie „Polskie Mapy" (1997 r.), Gabinecie Politycznym Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (1998 r.), Katowickiej Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa (2000 r. - 2001 r.), Urzędzie Miasta w Zabrzu (2002 r. - 2005 r.), Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu (od 2003 r.). Jest Autorem 65 prac naukowych, 94 prac studialnych, 9 prac popularyzacyjnych oraz 49 referatów. Współpracuje z wieloma renomowanymi uczelniami i instytucjami w Polsce. Należy do wielu organizacji i grup naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Komitetu Badań Rejonów Uprzemysłowionych PAN, Komisji Zagospodarowania Środowiska Przyrodniczego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Katowickiego PAN, Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Górnośląskiej Fundacji Nauki i wielu innych.

Wojciech Czech jest także aktywny na polu polityki. W 1981 r. został internowany i osadzony w areszcie KW MO w Katowicach i więzieniu w Zabrzu - Porębie. W latach 1998 - 2002 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, pełniąc funkcje Przewodniczącego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, członka Komisji Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję Wojewody Katowickiego. Właśnie ten okres działalności mgr inż. Czecha szczególnie związany jest z Bieruniem i jego dalszymi losami. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu oraz nieocenionej pomocy, udało się doprowadzić do odzyskania samodzielności administracyjnej Bierunia. Po 16 latach przynależności do sąsiednich Tychów, Bieruń stał się na powrót samodzielnym i niezależnym miastem.

do góry